Menyinngang

Vi har 30 års erfaring med folkehelse og livsmestring

I 2020 iverksettes tverrfaglige temaer i den nye læreplanen, deriblant «folkehelse og livsmestring» og «demokrati og medborgerskap». Vi i MITT VALG er 100 prosent enig i at disse viktige temaene må inn i den norske skolen. Dette er temaer vi allerede har jobbet med i 30 år.

mitt valg er et godt valg innen undervisning i folkehlse og livsmestring

Hva er MITT VALG?

MITT VALG er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse, folkehelse og livsmestring. Vi jobber under mottoet «det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne», og programmene dekker barn og unges utdanningsløp helt fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole.

Gjennom øving og lek, aktiviteter ogdialoger kan du som lærer øke læringsutbytte for dine elever, samtidig som du gjør klasserommet til en trygg arena. Dette er helt i tråd med den nye læreplanen, og derfor passer det bedre enn noen gang å starte med MITT VALG nå.

Les mer om våre kurs:

En trygg samarbeidspartner

MITT VALG har jobbet med lærere, barnehageansatte og andre relevante arbeidsgrupper i 30 år. Gjennom alle årene har programmene våre blitt videreutviklet, i takt med nye og gamle utfordringer i hverdagen til barn og unge. I dag har vi gjennomarbeidededigitale programmer som behandler lang rekke temaer, deriblant problematikk knyttet til psykisk helse, rusmidler og netthets.

Du kan lese mer om de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag vgo hos Utdanningsdirektoratet.

Vi har alltid hatt fokus på å være en trygg samarbeidspartner for skolene, barnehagene og de øvrige institusjonene vi holder kurs for og med. Les mer om MITT VALG.

Kurs for hele kollegiet

En av mange fordeler med MITT VALG er at vi tilbyr kurs for alle ansatte. Da får man en felles forståelse på tvers av hele kollegiet. Kurset gir ikke bare lærerne økt kompetanse innenfor sosial og emosjonell læring, men bidrar også til å styrke relasjonene og samspillet blant de ansatte.

Dessuten er det gøy å være på MITT VALG-kurs, og det er gøy å ta med det man har lært videre til klasserommet, barnehagen eller idrettsarenaen.

For kursbestilling eller andre spørsmål, ta kontakt med oss.

Oppdaterte, digitale programmer

Gjennom god støtte fra Helsedirektoratet ble alle MITT VALG-programmene oppdatert og digitalisert i 2019. Allerede nå bruker over 3000 barnehageansatte, lærere og trenere de digitale MITT VALG-programmene, og ser vi tilbake over 30 år har godt over 50 000 fagpersoner vært på MITT VALG-kurs.

MITT VALG er en del av Lions Norge.