Menyinngang
Barnehagen ikon Barnehage

MITT VALG-foreldremøter

Pris: Egenandel barnehage fra 3000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 2400,-)
Varighet: 2 timer

Hvorfor foreldremøte?

Pil ikon

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barnas liv og det er viktig å legge til rette for god dialog mellom barnehagen og hjemmet. Et positivt og godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig for å skape et trygt miljø for barna. For å bidra i dette  arbeidet har MITT VALG utviklet to ulike typer foreldremøter. Standard foreldremøte:  Foreldremøtet gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Barnehagen og foreldrene får innspill til hvordan de kan jobbe videre for å skape et godt og inkluderende miljø i barnehagen. Spesialtilpasset foreldremøte: Vi kan også tilby foreldremøter som er tilpasset barnehagens egne behov og ønsker. Våre erfarne instruktører kan fordype seg i temaer som for eksempel: inkludering, psykisk helse, nettvett og mobbing. For å lykkes med disse foreldremøtene kreves det god dialog mellom barnehagen og MITT VALG-instruktør i forkant. 

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: I barnehagen eller i annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

Kostnad:

Pil ikon

Kostnadene for foreldremøtet tredeles mellom barnehagen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Standard foreldremøte:

  • Barnehagens egenandel: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-
  • Lokal Lions-klubb: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-
  • Lions Tulipanfond: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-

Spesialtilpasset foreldremøte: 

  • Barnehagens egenandel: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-
  • Lokal Lions-klubb: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-
  • Lions Tulipanfond: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-

De oppgitte prisene gjelder i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?