Britt Jorunn er med i LC Oslo/Nordstrand og er president inneværende år. Hun har jobbet med MITT VALG i egen klubb i flere år. Britt Jorunn er en energisk og systematisk organisator som koordinerer MITT VALGs kursvirksomhet og sørger for at både Lions og instruktører blir ivaretatt.

Motto: Beredt!