Annica er stolt av å jobbe med MITT VALG fordi hun har 200 % tro på programmet. I tillegg har hun stor glede av å videreutvikle programmet sammen med styret, instruktører og andre fagpersoner. Men det hun setter mest pris på er samtalene med medlemmer i Lions, ledere i barnehager, skoler og idrettslag hver eneste dag.

Motto: It takes a village to raise a child.