Skole

Skolen_aktuelt.svg

Aktuelt

Skolen_bestill_kurs.svg

Bestill kurs

Skolen_mitt_valg_musikalen.svg

MITT VALG-musikalen

Skolen_nettbutikk.svg

Nettbutikk

om_mitt_valg_i_skolen.svg

Om MITT VALG i skolen

Bli medlem

MITT VALG i skolen

MITT VALG er et kompetansebyggende program i sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling. Trygghet er en viktig verdi i MITT VALG som vi vektlegger for deltakere på våre kurs og i MITT VALG-arbeidet med elevene i klasserommet. 

Det digitale programmet har kapitler og undervisningsøkter som inkluderer fagfornyelsen, med spesiell vekt på det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».

Våre kurs

Vi anbefaler at hele personalgruppen på skolen og SFO/AKS deltar på våre kurs. Da får alle samme informasjon og kunnskap som styrker det videre samarbeidet om MITT VALG- arbeidet i skolen i etterkant av kurset. 

Kurset inneholder tre moduler. Modul 1 og modul 2 holdes gjerne på sammen dag, og modul 3 holdes etter 3- 6 måneder. Vi holder også kurs for foreldrene slik at de kan samarbeide med skolen om arbeidet med MITT VALG.

Vi får tilbakemeldinger om at våre kurs er både inspirerende, engasjerende og kompetansebyggende.

Bli medlem

Aktuelt

Foreldremøteboka

Foreldremøteboka

Foreldremøteboka er et verktøy til et godt skole-hjem-samarbeid basert på MITT VALGs metodikk, ment for å skape god dialog i hjem/skole-samarbeidet.

Les mer