Menyinngang

Gode valg for et bedre samfunn

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Les mer om MITT VALG her.

Gode valg for et bedre samfunn

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Les mer om MITT VALG her.

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge

#snakkerom

Aktuelt

Kommende kurs og hvor vi har vært tidligere

Sorter etter fylket ditt for å se hva ditt nærområde syntes om kursene våre og hvor vi planlegger å holde kurs neste gang.

De gule markørene viser hvor vi har vært tidligere

De blå markørene viser våre kommende kurs