Materiell

MITT VALG (MV) er et holdningsskapende program som kan følge barna fra barnehagen og helt ut i videregående skole. Opplegget er teori- og forskningsbasert, og er laget ut fra et primærforebyggende perspektiv med vekt på langsiktig og systematisk arbeid. Her er en kort oversikt over elementene i programmet. Materiell kan bestilles her.

MV og barnehagen
Opplegget bygger på «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» og er basert på fortellinger og aktiviteter som utgangspunkt for samtale med barna. Det er rikt illustrert av billedkunstner Vivian Zahl Olsen-Haugan.

MV 1
Et opplæringsprogram for 1. – 4. trinn om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid. Materiellet er justert og oppdatert med tanke på læreplanen Kunnskapsløftet. MV 1 ble første gang utgitt i 1995. Boka er skrevet av Liv S. Ruud og Gunnar Malmin. Alle illustrasjoner er ved Vivian Zahl Olsen Haugan.

MV 2
Denne boken er beregnet for 5. – 7. trinn. Viktige temaer fra 1.- 4. trinn er bygget videre på og utviklet med tanke på barn i denne aldersgruppen.

MV 3
Opplegg for 8. – 10. trinn er aktuelle temaer fra del 1 og 2 er videreutviklet, dels for å tilpasse opplegge for tenåringer, dels for å skape helhet og sammenheng.

MV 4
Aktuelle temaer fra grunnskolen er videreutviklet og tilpasset elever i videregående skole.

Lek som pedagogisk verktøy
Bruk av lek spiller en stor rolle i “MITT VALG”. Til hver leksjon kan det med letthet integreres en eller flere leker som kan fungere som oppkvikkere eller igangsettere. I tillegg til det som finnes i lærerveiledningene er det utviklet et eget hefte med leker.

Vi har dessuten til salgs en musikal skrevet av Per Helge Bergan. Den heter «Jakten på selvtilliten» og passer utmerket sammen med vårt undervisningsopplegg. Men den kan selvsagt også benyttes uavhengig av det andre materiellet.

Foreldre
MITT VALG har utviklet to hefter til bruk ved foreldremøter. Det ene heter «Forslag til foreldremøter – 1.-10.trinn». Det andre heter » De viktige årene.» For barnehagen finnes det en PPT presentasjon med følgetekst til bruk på foreldremøter.

Vold og seksuelle overgrep – grunnskolen
Stiftelsen «Det er mitt valg» har utviklet et opplegg som er tenkt brukt i et primærforebyggende perspektiv. Målgruppen er elevene på barne- og ungdomstrinnet.

Brosjyre: Her kan du laste ned brosjyren «MITT VALG»

Meld deg på vårt nyhetsbrev