DSC_0079

”Det er mitt valg”-kurs i Skånland

I høstferien deltok hele personalet ved Skånland skole på et kurs i undervisningsprogrammet «Det er mitt valg”.

Følelser. Lærerne Hanne R. Hansen, Oddri N. Brotkorb og assistent Are Stiberg viser følelsen glede.

Kurssted var Gratangen hotell, som bød på vinter og snø, men lunt og hyggelig innemiljø. Inger Marie Andersen er ungdomsskolelærer ved Skånland skole, og hun har sendt oss tekst og bilder fra kurset hun selv deltok på. Denne artikkelen fikk også et tosiders oppslag i Harstad tidende mandag 5. oktober.
– Kursholder, Sylvia Johansen, lærer ved Sørvik skole og utdannet av stiftelsen Det er mitt valg i dette opplegget, ga oss et kurs med godt og spennende innhold. Med stort engasjement formidlet hun hovedtankene i dette undervisningsopplegget, og det ble både forelesning, gruppearbeid, framlegg og fysisk aktivitet i form av ulike «leker». Altså et meget hyggelig kurs med god stemning og mye latter.

Forebygging er viktig
Bakgrunnen for dette opplegget er de mange samfunnsproblem som har med rusmiddelproblematikk å gjøre, noe som igjen fører til mobbing, vold, kriminalitet og sosiale tragedier. Forebyggende arbeid er viktig for skolen å arbeide med, sammen med hjemmet, fordi det viser seg at det er billigere å forebygge enn å reparere, og det er nødvendig at barn og unge lærer å mestre sine liv.

Skånland Lions har sponset kursmateriell til lærerne på alle trinn. Her er det kontaktlærer for 1. klasse, Hanne Rebekka Hansen som viser boka til 1. trinn.

«Det er mitt valg» er met som et metodisk verktøy for skolen når det skal jobbes systematisk med forebyggende rusmiddelarbeid. I dette undervisningsopplegget finnes en kombinasjon av nødvendige strategier som på varierte måter fokuserer på de mange valgsituasjoner barn og unge kan komme opp i. Skolemiljøutvikling er et sentralt tema på kurset, og det legges vekt på å utvikle sosial kompetanse, gode vennerelasjoner, kunne ta ansvar, samt personlig vekst og utvikling.

Skånland Lions støtter skolen i dette prosjektet, bl.a. med gratis materiell til alle lærerne, i tillegg spanderte klubben lunsj på første kursdag. Skolens kontaktperson fra Skånland Lions, tidligere lærer og rådgiver ved skolen, Terje Ravn, er glad for at Skånland skole satser på «Det er mitt valg» og at opplegget nå legges inn i skolens årsplan. Han sier i en kommentar at klubben nå trenger flere aktive og interesserte medlemmer, som kan være med å jobbe videre med det viktige og frivillige arbeidet Lions gjør, så herved er det kjent at nye medlemmer ønskes velkommen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev