Menyinngang
Barnehage ikon

Oppdateringskurs for digitale programmer

Barnehage
Pris: Egenandel: Fra kr. 7000,-
Varighet: 3,5 timer inkl. pause

Alle barnehager som har gjennomført MITT VALG-kurs med digitalt materiell anbefales å gjennomføre oppdateringskurs i forbindelse med fornying av lisenser.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Kurset gir deltakerne en introduksjon til hva som er nytt i det digitale programmet. Det settes også av tid til erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden grunnkurset. Det blir gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke deltakernes kompetanse i MITT VALG sitt program for barnehagen.

Barnehagen mottar lisenser (maksimalt 30 lisenser pr. kurs) for det første året de benytter det digitale programmet. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre oppdateringskurset eller ved å betale kr. 350,- pr. ansatt/bruker pr. år.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • 3,5 timer inkl. pauser
  • Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • I barnehagen eller annet egnet lokale med godt trådløst nett
  • Kursinstruktør fra MITT VALG
  • Mellom 15-30 deltakere pr. kurs
  • Alle deltakere må ha med egen pc eller nettbrett
  • Kurset inkluderer fornyelse av lisenser i ett år for alle brukere

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom barnehagen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom barnehagen, lokal Lions-klubb og MITT VALG.

Oppdateringskurs (3,5 t.):

  • Barnehagens egenandel: 7000,-
  • Lokal Lions-klubb: 7000,-
  • Lions Tulipanfond: 7000,-

Prisen er den samme i hele Norge.

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?