Det er en trist sannhet at mange barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep allerede i ung alder. Overgrep vil ofte prege den som er blitt utsatt gjennom hele livet, og den høye alvorlighetsgraden var en av grunnene til at Mosby Oppvekstsenter i Kristiansand besluttet å øke innsatsen mot nettopp vold og seksuelle overgrep i 2014.

– Vi vil fokusere på alle typer atferdsproblemer, og tiden var inne for å komme på banen i forhold til å heve kompetansen i kollegiet innenfor emnet vold og seksuelle overgrep, kommenterer sosiallærer Gunhild Ottersland Hansen.

Hun hadde deltatt på konferansen ”Et liv uten vold”, der blant annet en pedagogisk innføring i bruk av MITT VALG-programmet innen vold og seksuelle overgrep ble gjennomført. På bakgrunn av dette ønsket hun å sette vold og seksuelle overgrep på dagsorden, og én av planleggingsdagene ble satt av til å diskutere temaet.

– Kurset har gitt oss oversikt over hvor mange barn det gjelder, hvem som foretar overgrepene, hva vi som voksne skal se etter for å avdekke overgrep, samt et godt verktøy vi kan benytte for å forebygge denne typen overgrep, utdyper Ottersland Hansen.

Les mer om MITT VALG-programmet for forebygging av vold og seksuelle overgrep.

Snakk om det vonde

Vold og seksuelle overgrep er vanskelige temaer uansett faggrunnlag. Derfor er det viktig å diskutere temaene både i og utenfor klasserommet.

Drøft spørsmål som:

  • Er dagens samfunn mer seksualisert enn tidligere?
  • Hvilke utfordringer har barn og unge i dag som man ikke hadde tidligere?
  • Gjør barn og unge overgrep mot andre på samme alder?
  • Hvordan kan mobiltelefon og teknologi føre til overgrep
  • Hvordan skal man hindre digitale overgrep?
  • Hva kan man gjøre konkret for å forebygge vold og seksuelle overgrep?
  • Hvorfor er det viktig med tidlig innsats, hva skjer hvis man venter?
  • Hvordan kan man hjelpe noen som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Mosby Oppvekstsenter har jobbet med klasseutviklingsmiljøet MITT VALG siden 2010. Les mer om våre kurs.