Snakk om å være lykkelig

Dette spørsmålet har ungdommer ved alle landets alle ungdomsskoler og VGS. svart på i ungdataundersøkelsen. De fleste svarer «ja», men over 25 % av alle ungdommer – i snitt 6 elever i hver klasse – er usikre. Mange har svart «vet ikke» og noen har svart «nei».

Hvorfor mister noen troen på en lykkelig fremtid?

Det kan være mange grunner til at man ser dystert på fremtiden. Utfordringer i hjemmet, skilsmisser, ensomhet, kjærlighetssorg og resultater på skolen er noen faktorer som bidrar. I tillegg er det mange unge som ikke får den gode følelsen av å bli oppslukt i noe meningsfylt, som for eksempel skole, en hobby eller det å bety noe for noen annen.

Å bli oppslukt på denne måten har stor innvirkning på lykkefølelsen. Det kommenterer professor i psykologi, Joar Vittersjø, i en artikkel på nettstedet forskning.no. Han trekker også frem nysgjerrighet og engasjement som viktige nøkkelord.

Vi i MITT VALG lurer også på om unge i dag får et uvirkelig bilde av hva lykke er. Skaper sosiale medier og filmer et bilde av at et godt og lykkelig liv er helt uoppnåelig?

Snakk om å ha tro på et lykkelig liv

Å snakke om de store spørsmålene i livet er nyttig, selv om man ikke alltid finner de perfekte svarene. Ta dere tid til å diskuter spørsmål som:

  • Hva gjør at noen tror på et godt og lykkelig liv, mens andre ikke gjør det?
  • Hva bidrar til at du føler deg lykkelig?
  • Hva kan du gjøre for at andre skal føle seg lykkelige?
  • Hvordan kan bruken av sosiale medier påvirke troen på et godt og lykkelig liv?
  • Hvilken type filmer gjør at troen på et godt og lykkelig liv øker/minker?
  • Har troen på et lykkelig liv noe med vårt engasjement for andre mennesker å gjøre?
  • Kan troen på en lykkelig fremtid øke hvis vi legger vekk digitale verktøy?

Ta gjerne diskusjonen på Facebook-siden vår .

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre