Menyinngang
Arne Holte om betydningen av mestringsfølelse

Psykisk helserettighet #3: Følelsen av mestring

Alle mennesker er gode til noe.

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker vi om den tredje rettigheten.

Les om de andre psykiske helserettighetene: IdentitetMening med livet | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap

Følelsen av mestring er å kjenne at du får til noe. Det er den indre gleden man opplever ved å lykkes.

Mestringsfølelse er helt grunnleggende, og gjelder både for små og store prestasjoner. Noen er for eksempel flinke til å løpe, mens andre er flinke til å spille kort eller å bygge med klosser. Alle opplever mestring, men intensiteten øker naturlig nok hvis man får til noe man har jobbet med lenge.

Er vi beviste på hvordan mestringsfølelse påvirker psykiske helse?

Mestringsfølelse er tett knyttet til selvtillit. Dette blir ekstra tydelig hvis man ser for seg en person som ikke opplever mestringsfølelse. Årsakene kan være flere, for eksempel mobbing eller at andre ikke har tro på deg.  Hvis en person sjelden eller andre opplever følelsen av å meste noe, er veien kort til å se på seg selv som udugelig og mindre verdt. Men slik er det ikke!

Alle er gode til noe

La oss bruke idrett som et eksempel. Ikke alle mennesker er gode i sport, men alle mennesker har gode ferdigheter. Kanskje man er dyktig på å være en god venn, eller noe annet som ikke synes like godt som idrettsprestasjoner?

For å avdekke gode egenskaper er det viktig å hjelpe hverandre. På denne måten kan man avdekke nye sider ved seg selv og andre, og skjulte talenter.

Snakk om mestringsfølelse

Å føle at man ikke duger til noe kan være vanskelig å sette ord på. I tillegg kvier mange seg for å snakke om egne talenter, fordi de ikke vil fremstå som selvgode. Men, jo mer vi snakker om viktige temaer, desto bedre blir vi til å bygge god psykisk helse.

Snakk om mestring rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hvor god til noe må man være for å oppleve mestringsfølelse?
  • Hvordan føles det i kroppen når vi mestrer noe?
  • Hvordan kan vi vise glede over at andre mestrer ting?
  • Hvorfor tror dere mestringsfølelse er en av de 7 psykiske rettighetene?
twitter logo facebook logo