MITT VALG i skolen

MITT VALG - programmet er oppdatert i henhold til ny læreplan, med spesielt vekt på folkehelse og livsmestring. Bruk av MITT VALG, systematisk og over tid, styrker barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Med MITT VALG øver elevene på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. Det gir økt livsmestring og en god psykisk helse!

Kurset inneholder:

1. Kurs for ansatte i skolen og SFO/AKS

2. Et digitalt program med ferdige undervisningsøkter som er tilpasset 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn og ungdomsskolen

3. Kurs for foreldre/omsorgspersoner i skolen og SFO/AKS

4. Et digitalt verktøy for foreldrene/omsorgspersoner som styrker samarbeidet mellom hjem og skole

Hva lærer elevene når de bruker MITT VALG?

Programmet inneholder kapitler og undervisningsøkter med følgende temaer:

Utvikling av skolemiljøet

Samspill og følelser

Å bygge relasjoner

Psykisk helse

Kritisk tenkning

Personlig utvikling

Sosialt ansvar

Digital dømmekraft

Rus og avhengighet

I tillegg får skolens ansatte tilgang til undervisningsopplegget «Kroppen min og jeg». 

Et verktøy i undervisningen

MITT VALG gir skolens ansatte et godt grunnlag for å:

Reflektere over egen praksis

Ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og interesser

Stimulere elevenes evne til å undre seg over ulike temaer og prøve nye ting

Gi elevene mulighet til å uttrykke tanker og følelser

Inkludere nærmiljøet og lokale forhold i undervisningen

Gjennomføring av MITT VALG-kurs for ansatte på skolen, SFO/AKS

  • MITT VALG kommer til din skole og holder et engasjerende kurs som bidrar til økt motivasjon, samhold og samarbeid blant lærere og elever!
  • Det digitale programmet tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.
  • Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb, eller av Stiftelsen Det er mitt valg.