Menyinngang
Skolen ikon Skole

Grunnpakke

Pris: Egenandel skole fra 12 000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 9600,-)
Varighet: 3 år

MITT VALG er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Grunnpakken inneholder tilgang til over 100 ferdige undervisningsøkter med relevans til det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Kursene byr på samspill, lekbasert aktivitet, refleksjon og motivasjon som bidrar positivt til samarbeidet og det sosiale miljøet i kollegiet.

Hva inneholder grunnpakken?

Pil ikon

Grunnpakken inneholder:

 • Informasjonssamtale med skolens ledelse før kurset gjennomføres
 • Kurs i 3 moduler (3 x 3,5 t.)
 • Oppfølgingssamtale
 • Lisenser til digitalt program
 • Det digitale programmet inneholder undervisningsøkter innenfor blant annet:
  • Utvikling av skolemiljøet
  • Psykisk helse (med utgangspunkt i de 7 psykiske helserettighetene av professor Arne Holte)
  • Kritisk tenkning
  • Personlig utvikling
  • Digital dømmekraft
  • Rus og avhengighet

Kursinnhold:

Pil ikon
 • Teorigrunnlag og forankring
 • Metodikk
 • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis
 • Refleksjon
 • Innføring i digitalt program

Målgruppe:

Pil ikon

Alle ansatte og ledere i grunnskolen.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • Kurs i 3 mobuler (3 x 3,5 t.) som ledes av sertifisert instruktør på kurssted eller gjennomføres digitalt
 • Modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag
 • Modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført del 2
 • 15-40 deltakere pr. kurs

Kostnad:

Pil ikon

Med instruktør på kurssted: Modul 1 og 2 på samme dag og modul 3 3-6 mnd. etter:

 • Skolens egenandel: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-

Modul 1 og 2 over to dager og modul 3 3-6. mnd. etter: 

 • Skolens egenandel: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-

  Nettbasert kurs modul 1, 2 og 3:

 • Skolens egenandel: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-
 • Lions Tulipanfond: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-

Prisen er den samme i hele Norge. Kurskostnadene tredeles mellom skolen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årig samarbeidsavtale mellom skolen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg. Skolen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Lisenser:

Pil ikon

Skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig for kr. 50,- pr. bruker/ansatt. Minimum kr. 1000,-.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?