Menyinngang
Skolen ikon Skole

MITT VALG-foreldremøter

Pris: Egenandel skole fra 3000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 2400,-)
Varighet: 2 timer

Hvorfor foreldremøte?

Pil ikon

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barn og unges liv og det er viktig å legge til rette for god dialog mellom elevenes hjem og skolen. Et positivt og godt skole-hjem-samarbeid er en av de viktigste faktorene for å lykkes med å skape et godt læringsmiljø. For å bidra i dette  arbeidet har MITT VALG utviklet to ulike typer foreldremøter. Standard foreldremøte:  Foreldremøtet gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Skolen og foreldrene får innspill til hvordan de kan jobbe videre for å skape et godt og inkluderende hjem-skole-samarbeid. Spesialtilpasset foreldremøte: Vi kan også tilby foreldremøter som er tilpasset skolens egne behov og ønsker. Våre erfarne instruktører kan fordype seg i temaer som for eksempel: inkludering, psykisk helse, nettvett, mobbing og rusutfordringer. For å lykkes med disse foreldremøtene kreves det god dialog mellom skole og MITT VALG-instruktør i forkant. 

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: På skolen eller i annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

Kostnad:

Pil ikon

Kostnadene for foreldremøtet tredeles mellom skolen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond.

Standard foreldremøte:

  • Skolens egenandel: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-
  • Lokal Lions-klubb: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-
  • Lions Tulipanfond: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-

Spesialtilpasset foreldremøte: 

  • Skolens egenandel: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-
  • Lokal Lions-klubb: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-
  • Lions Tulipanfond: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-

De oppgitte prisene gjelder i hele Norge.  

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?