Prøv vårt digitale program for skole

Bestill en gratis tesversjon, eller ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre programmer.

Systematisk bruk av MITT VALG over tid:

  • bidrar til et trygt og inkluderende skolemiljø
  • utvikler elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
  • styrker elevenes psykiske helse
  • trener elevene på kritisk tenkning og å ta ansvarsfulle valg
  • gir lærerne økt felles kunnskap og et praktisk verktøy

Bestill testversjon