MITT VALG-kurs

Resten av 2021 er vi fullbooket på skolekurs, men du kan fortsatt bestille kurs for 2022. Ved særskilte behov for kurs i 2021, ber vi deg kontakte vår kurskoordionator Britt Jorunn på tlf. 92445557.

Når rektor, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Skolen blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være skolens veileder og kursholder (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen)
  • Skolen får lisenser til det digitale pedagogiske programmet
  • Foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet og kan samarbeide med skolen om de aktuelle temaene som skolen jobber med

Lions:

  • Lions bistår skolen i forbindelse med gjennomføringen av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig
  • Lions er opptatt av arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i skolen, og dekker derfor hovedkostnaden

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

MITT VALG-kurs i skolen

Vi hjelper deg

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.