MITT VALG kurs

I 2021 vil kostnadene for grunnpakken til ansatte og foreldrekurset være redusert fordi:

  • Helsedirektoratet dekker deler av kurskostnadene for de ansatte
  • Sparebankstiftelsen dekker kostnadene for foreldrekursene (dersom kurset avholdes på samme dag/kveld som modul 3 i grunnpakken, eller et temabasert kurs)

Når rektor, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Skolen blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være skolens veileder og kursholder (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen)
  • Skolen får lisenser til det digitale pedagogiske programmet
  • Foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet og kan samarbeide med skolen om de aktuelle temaene som skolen jobber med

Lions:

  • Lions bistår skolen i forbindelse med gjennomføringen av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig
  • Lions er opptatt av arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i skolen, og dekker derfor hovedkostnaden

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

MITT VALG-kurs i skolen

Vi hjelper deg

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.