Menyinngang

Som MITT VALG-samarbeidspartner kan din bedrift gjøre en forskjell for barn og unge

En investering i dagens barn og unge er en investering i morgendagens arbeidskraft.

Gjennom MITT VALG får barn og unge lære hvordan de skal takle livets utfordringer.

Målene er å:

  • Utvikle sosial- og emosjonell kompetanse
  • Bygge sunne relasjoner og vennskap
  • Dele erfaringer og oppleve inkluderende lærings- og fritidsmiljøer

Som en av våre samarbeidspartnere bidrar din bedrift til utviklingen og gjennomføringen av MITT VALG-programmet, slik at flere barn og unge blir bedre rustet til å ta gode valg for et bedre samfunn.

Vi tilbyr ulike former for samarbeid, som vi gjerne diskuterer over en kopp kaffe.

Ta kontakt med daglig leder Annica Lindén Øygard på:

  • Epost: leder@mittvalg.no
  • Telefon: 95495003

 

Les mer om MITT VALGs arbeid:

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Pil ikon

Fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for mobbing, rusmisbruk, radikalisering og dårlig psykisk helse. Dette har stor innvirkning på barn og unges evne til å tilegne seg kunnskap. Skolevegring og manglende utdanning kan få store negative konsekvenser for ungdommen selv, og er også en stor kostnad for samfunnet på grunn av tapt arbeidskraft.

Ved å bruke MITT VALG kan barnehager, skoler og idrettslag bidra til at barn og unge bygger en god psykisk helse og øver på å ta gode valg når de møter livets utfordringer.

MITT VALG-kurs for barnas støttespillere

Pil ikon

Stiftelsen MITT VALG er en del av Lions Norge. Vi tilbyr et universelt, forebyggende undervisningsprogram, som brukes i barnehager, skoler og idrettslag i hele landet. Profesjonelle instruktører holder kurs for ansatte, som deretter bruker programmet til å lære barn og unge å ta gode valg.

Les om våre kurs: Skole | Barnehage | Idrett | Kroppen min og jeg

Samarbeid om å nå FNs bærekraftsmål

Pil ikon

Gjennom samarbeid med MITT VALG vil din bedrift bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål, både i lokalsamfunnet og nasjonalt. Disse omhandler god helse, utdanning og økonomisk vekst.

#3 God Helse

Vi jobber aktivt for å styrke barn og unges mentale og fysiske helse, ved å øke den sosiale og emosjonelle kompetansen til barna.

#4 Utdanning

For at barn og unge skal ha nytte av skoletilbudet, trenger de hjelp med faktorer som kan ødelegge for en utviklende skolehverdag. Dette kan eksempelvis være mobbing, utenforskap og rus. MITT VALG jobber aktivt for at barn og unge skal lære å ta gode valg for sitt eget liv, såvel som i møte med andre mennesker.

8# Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Økonomisk vekst henger tett sammen med utdanning. Dette landet trenger all arbeidskraft vi kan få. Å bygge barn er langt mer økonomisk lønnsomt enn å reparere voksne.

#10 Mindre ulikhet

Mental uhelse kan ofte gå i arv. Derfor er det viktig å ha lærere, barnehageansatte og trenere som kan hjelpe barn og unge med å bryte ut av den onde sirkelen. For et barn som har utfordringer i livet sitt, kan det være avgjørende å være omgitt av trygge voksne som skaper et inkluderende miljø på skole- og idrettsarenaen. Dette gir flere barn mulighet til å delta sosialt, både i skolen og i et idrettsmiljø.

Vil din bedrift bli vår samarbeidspartner?

Brenner bedriften din for å gjøre en forskjell for barn og unge i lokalsamfunnet?  Da vil vi gjerne samarbeide med deg og kollegaene dine. Det viktige er ikke hvilken bransje dere er i, men at dere også vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål i Norge.
 
Gjennom å samarbeide med MITT VALG kan din bedrift bidra til at enda flere barn i barnehager, skoler og idrettslag lærer å ta gode valg, for et bedre samfunn. Til gjengjeld blir dere, sammen med oss, synlige og dere får enda bedre omdømme blant ansatte, kunder, partnere og så videre.
 

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge