Om MITT VALG

I MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Et systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger en god psykisk helse.

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne."
(Lions- motto)

visjon

Visjon

Gode valg for et bedre samfunn

verdier

Verdier

Trygghet, respekt og empati

formål

Formål

Gi kompetanse til å stå trygt i egne valg

Målet er å:

Bygge relasjoner og vennskap

Etablere gode levevaner

Forebygge rusmisbruk

Håndtere tanker og følelser

Sette grenser for seg selv og respektere andres grenser

Utvikle god psykisk helse

Øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

Vi kommer til deg!

Voksne i barnehage, skole, SFO/AKS og i idretten deltar på kurs og får tilgang til det digitale verktøyet.

Kursene holdes av sertifiserte MITT VALG- instruktører og deltakerne får en felles faglig kunnskap og metodikk i hvordan styrke barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse. 

lions quest logo

Forskning

MITT VALG er et Lionsprogram, en norsk versjon av programmet Lions Quest. Programmet brukes i dag i over 100 land og er oversatt til 40 språk. 

Her finner du informasjon om forskningsresultatene som er gjort på programmet.

    Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

    Meld deg på nyhetsbrev og vi sørger for å holde deg oppdatert på siste nytt fra MITT VALG. Du mottar det rundt en gang i måneden.