Hva vi er

MITT VALG er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet brukes også i mange idrettslag.

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling og revidering av programmet, opplæring av profesjonelle instruktører, skolering av brukere og evaluering. Programmet er basert på Lions Quest som brukes over store deler av verden. Styret i Stiftelsen Det er mitt valg rapporterer til Lions Norge.

Vår visjon

Gode valg for et bedre samfunn

Vårt formål

MITT VALG gir barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med andre.

Målene til MITT VALG

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG…

  • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse.
  • bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap.
  • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer.
  • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Forsking

Forskning viser at det er en sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, utviklingen av et godt skolemiljø og gode skoleresultater. Studier viser at et godt skolemiljø, hvor elever og lærere føler seg trygge, hvor det er lite mobbing og hvor orden blir oppretthold, legger til rette for læring og gode prestasjoner

Forskningssenteret CASEL ved Universitetet i Illinois fant en forbedring på 11 prosent på tester av fagkunnskaper hos elever som hadde fått sosial og emosjonell opplæring. Studier fra Finland og Sveits viser også sammenheng mellom regelmessig og langsiktig bruk av LQ og postitiv læringsmiljø. Resultatene viser at lærere som arbeider systematisk og kontinuerlig med MITT VALG i klasserommet får de beste resultatene.

Høgskolen i Oslo og Akershus startet i 2016 et forskningsprosjekt som skal måle effekten av MITT VALG. Studien involverer ansatte og elever ved 35 skoler rundt om i landet og vi gleder oss til å kunne dele resultatene i 2019.

Logo og regler

Last ned PDF fra linken under for Logo og regler.


MITT-VALG-Logo-og-regler