Programmet er basert på Lions Quest, som brukes over store deler av verden.

Visjon:

Gode valg for et bedre samfunn

Formål:

Gi kompetanse til å stå trygt i egne valg

Målet er å:

  • bygge relasjoner og vennskap
  • håndtere tanker og følelser
  • sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
  • etablere gode levevaner
  • utvikle god psykisk helse
  • øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep
  • forebygge rusmisbruk

Verdier:

Empati, respekt og trygghet

Forsking:

MITT VALG (Lions Quest) brukes internasjonalt. Her finner du en oversikt på all forsking som er gjort på programmet:

https://www.lions-quest.org/international-evaluations/

Vi er stolte av resultatene.