Velkommen til MITT VALG-konferansen 2021

En møteplass for deg som er opptatt av barn og unge, livsmestring og den gode psykiske helsen.

annica og løven leo

Velkommen! 

Det er ekstra moro å invitere alle som er opptatt av barn og unge til vår viktigste møteplass i 2021. Vi kan love at det blir to dager der alle får ny kunnskap, utveksle erfaringer og bli kjent med folk fra barnehager, skoler, idrettslag, FAU, kommunal og statlig forvaltning, næringslivet og Lions fra hele landet. Vi i MITT VALG-teamet og styret gleder oss.

Meld deg på konferansen her – Hvis du melder deg på før 1. august, spanderer vi deltageravgiften!

Annica Øygard og Løven Leo,
daglig leder og den beste samarbeidspartneren

Program torsdag 21.10.21 

10.00 – Kulturell opplevelse

10.10 Velkommen til MITT VALG konferansen 2021
Ved MITT VALG-Teamet.

Innledning, MITT VALG-aktivitet og praktisk informasjon

aktiv i åsssia

11.00 MITT VALG – verdier og holdninger i aktive lokalsamfunn
Ved Sverre Arneberg og representanter fra barnehage, skole, idrett, foreldre og Lions i Drammen.

Hva skjer når viktige aktører bestemmer seg for å jobbe sammen? Hvordan påvirker det innbyggerne og spesielt barn og unge? Finnes det modeller som kan overføres til andre bygder, bydeler og hele kommuner? Hvorfor er MITT VALG viktig i et slikt samarbeid?

Sverre Arneberg i Åssiden Idrettsforening innleder med å redegjøre for konseptet Aktive Lokalsamfunn. Vi følger opp med representanter fra barnehage, skole, idrett og Lions i Drammen.

arne holte

12.30 Lunsj

13.30 – 17.15 Hvordan bygger man den gode psykiske helsen?
Ved professor i helsepsykologi Arne Holte, instruktører i MITT VALG og kulturelle innslag.

I mediebildet diskuteres psykisk helse ofte, men i all hovedsak er det psykiske lidelser som drøftes. Forebygging blir ikke gitt den samme oppmerksomheten. Hva innebærer det å ha en god psykiske helse, og hvordan skaper vi den?        

Bli med på en spennende ettermiddag med foredrag, dialog, aktivitet og kultur.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi, Oslo MET. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Han har også ført de syv psykiske helserettighetene i penn og veileder MITT VALG-teamet i utviklingen av de ulike programmene.

17.15 – 17.30 Oppsummering og positiv avslutning

19.00 Middag og sosialt samvær

Meld deg på MITT VALG-konferansen 2021 her:

Program fredag 22.10.21

09.00 Velkommen til en ny dag

Kultur, refleksjon og litt bøy og strekk.

09.20 Et rom fullt av kunnskap
Ved MITT VALG-instruktører.

Møterommet blir delt inn i ulike stasjoner der vi lærer mer om betydningen av sosial og emosjonell kompetanse, følelser, forebygging av vold og seksuelle overgrep med mer. Vi lytter, deler og diskuterer. Målet er at alle skal gå til lunsj med minimum fem gode forbyggende tiltak som er lette å gjennomføre når du kommer hjem.   

12.00 Lunsj

13.00 Relasjonskompetanse – kunsten å omgås andre
Ved Jan Spurkeland.

Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe seg venner, etablere nettverk og samarbeide har sitt utgangspunkt i vår relasjonskompetanse. Hele spekteret av denne kompetansen kan læres og trenes. Alle voksne som har en rolle overfor barn og ungdom har nytte av kunnskap og ferdigheter på dette viktige området.

Jan spurkeland holder foredrag om relasjonskompetanse. Jan Spurkeland er forfatter, kulturarbeider, kursholder og mannen bak begrepet «relasjonskompetanse – den norske og nordiske lederstilen».

15.00 – 15.30 Oppsummering og en positiv avslutning etter to innholdsrike dager
Ved MITT VALG-teamet.

Ta en titt på tidligere konferanser!

MITT VALG-konferansen 2019

MITT VALG-konferansen 2018:

Praktisk Informasjon og priser

Meld deg på MITT VALG-konferansen 2021!