Holder hender og foreldre som løfter opp datteren mellom seg

Vi er alle forskjellige, barn som voksne. Vi har ulike relasjoner til andre mennesker, og vi inntar ofte forskjellige roller gjennom dagen. For de yngste er det likevel foreldrene som har den aller største påvirkningen på livene deres. De er i den innerste sirkelen helt fra begynnelsen av, og bør være noen barna kan henvende seg til i enhver situasjon. Det finnes ikke noe fasitsvar for barneoppdragelse, men det er kritisk at man er bevisst på sitt eget forhold til de yngste. 

Vær til stede

I en stresset hverdag kan det være en utfordring å få timene til å strekke til. Å prioritere barna sine er noe de aller fleste ønsker, men andre forpliktelser kan komme i veien. For barna er imidlertid tid med foreldrene mer verdifullt enn dyre presanger, selv om de kanskje hevder noe annet selv. Prioriter å være til stede gjennom oppveksten, uansett om det gjelder skolegang, fritidsaktiviteter eller andre sosiale aktiviteter.

Samtidig er det viktig at barnet utvikler selvstendighet og mestringsfølelse. At du er til stede betyr ikke at du må være i sentrum hele tiden, men at barnet har deg som et sikkerhetsnett ved behov. Å være foreldre innebærer å gi oppmuntring og kjærlighet, ved siden av å sette grenser for barna.

Foreldrene er den største ressursen

Temaer som mobbing, rusmidler, vold og kriminalitet får stor plass i både barnehagen og på skolen. I tillegg leser man vesentlig oftere negativt vinklede saker om disse temaene i mediebildet, mens solskinnshistoriene er sjeldne. Det gjøres mye godt, forebyggende arbeid i utdanningssystemet, men barnehagen og skolen kan ikke løse alle problemene alene. 

Den aller viktigste jobben er det foreldrene som gjør. Dette gjelder ikke bare med tanke på forebygging av tradisjonelle problemer som mobbing og rus, men også innenfor temaer som digitale utfordringer og arbeidet med å skape gode og trygge rammer for læring. Det er naturlig for barn og følge foreldrenes eksempler. 

Barn og unge gjør slik som foreldrene gjør, og ikke slik de sier. Den beste måten å forme et harmonisk menneske på er derfor ved å være et slik menneske selv.

Engasjerer du deg tilstrekkelig? 

Selv om mange foreldre er fullstendig klar over sin egen innflytelse på barna, er foreldre som gruppe tradisjonelt sett vanskelige å mobilisere. Årsaken kan ofte være kompleks. Det kan være snakk om manglende kunnskap eller selvtillit hos de foresatte, eller en oppfatning om at problemene ikke gjelder for deg og din familie. På toppen av dette sitter mange midt oppi en stressende hverdag der tid er en begrenset resurs. 

Les også: Styrker du selvfølelsen til barnet ditt? 

Det handler i det store og det hele om prioriteringer, men også om planlegging. Det finnes positive krefter man kan utnytte seg av, blant annet gjennom foreninger og lag i lokalmiljøet. Man kan også organisere seg i foreldreråd og det er alltid lurt å bli kjent med foreldrene til barnas venner. 

Som voksne har vi nemlig et ansvar ikke bare for våre egne barn, men også overfor andres. Barn og unge er som svamper som suger til seg inntrykk hele tiden, og med foreldrenes hjelp kan de finne de beste rollemodellene.