Mor kysser datteren sin

Her er professor i psykologi, Willy-Tore Mørchs beste tips for å bli en god rollemodell for både egne og andres barn:

1. Sett gode eksempler 

Barn gjør som du gjør, ikke som du sier. Sett derfor gode eksempler for barna dine ved å være dannet og utvise god folkeskikk. Alle voksne er rollemodeller for barn, og aller viktigst er naturligvis oppførselen til foreldrene. Sagt med andre ord: oppdragelse stiller ikke bare krav til barnas adferd, men også din egen. 

2. La barnet få være med å bestemme 

Barnet aksepterer oftere regler hvis de selv har vært med på å lage dem. Det er enklere å følge noe dere har bestemt sammen, og er barnet over 12 år bør det alltid være med i beslutningsprosesser der saken angår dem selv. Faktisk kan man spørre om barnets meninger allerede fra 7-årsalderen, selv om de voksnes innspill selvsagt skal gis mest tyngde. 

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

3. Gi ros og oppmuntring 

Å gi positive tilbakemeldinger er viktig for barnets selvtillit, som igjen er viktig for utviklingen av en god psykisk helse. Når barnet får positive tilbakemeldinger vil det føle seg akseptert og verdsatt. Derfor skal du alltid gi barna ros når det er fortjent, samtidig som du er varsom med å smøre for tykt på. Overdreven ros kan gi barnet et urealistisk selvbilde, som igjen kan føre til egoisme og svekke evnen til empati. Dessuten er barn flinke til å gjennomskue ros som ikke er ektefølt. 

4. Ikke gi barnet følelsen av å bli gjort narr av 

Unngå å være sarkastisk med barna dine. Sarkasme og ironi er krevende å forstå. Der kan svekke en god relasjon og barnets selvfølelse. Det er viktig å ikke gjøre narr av barna, selv om du egentlig bare prøver å tulle med dem. En slik risiko er ikke verdt å ta før man er sikker på at barnet mestrer sarkasme selv. 

5. La barna få utfordringer tilpasset alderen

Ved å gi barnet ansvar for noe, viser du at det er OK å spørre andre om hjelp og at barnet kan bidra når oppgaver skal løses. Utfordringene du gir barnet må være tilpasset evner og alder. Å finne oppgaver som er krevende uten å være overveldende er nøkkelen til å gi barnet god mestringsfølelse.