Far og sønn snakker sammen

Som foreldre bør vi være bevisste på dette, og passe på å utvide ansvarsområdet for barna etter hvert som de vokser til. Det kan også hjelpe dem med å utvikle en god følelse av uavhengighet.

La barnet føle ansvar 

Finn fram til muligheter som kan hjelpe barnet ditt til å føle ansvar. Gi det noen arbeidsoppgaver, og forvent deg også at disse oppgavene blir utført. Vær forberedt på at det kan bli en diskusjon først – mange barn protesterer mot å få arbeidsoppgaver hjemme. Men slike oppgaver er en vesentlig del av det å lære ansvar. 

Det er et poeng at barnet ikke uten videre skal få lov til å nekte å utføre de arbeidsoppgavene det får ansvar for. Hvis de ikke blir utført på en ordentlig måte, så diskuter det rolig og logisk. Det er viktig at du står fast på kravene dine, og at du opptrer konsekvent.

Lag gode regler 

Likevel er det naturligvis en del det kan forhandles om Diskuter gjerne familieregler med barnet ditt. Gjør det klart for ham eller henne hvilke regler som ikke er gjenstand for forhandlinger, og hvilke som er det. 

Gi gjerne barnet ditt faste ukepenger. Barnet bør da få ansvar for å håndtere noen utgifter selv, og kan samtidig få trening i å lage et enkelt regnskap. 

Vis at du stoler på barnet ditt. Hvis barnet ikke holder ord eller misbruker din fortrolighet, bør du ta dette opp. Omvendt er det også viktig at du gir ros når ansvaret tas på alvor. Det skal være en god følelse å få ansvar. Det er viktige skritt på veien mot det å bli voksen, og etter hvert ta ansvaret for sitt eget liv.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kropp en min og jeg