Gladnyhet

Barn og unge er blant de som rammes hardest av koronatiltakene. Barnehageansatte, lærere og trenere gjør en fantastisk jobb, og risikerer egen helse, for å tilby et best mulig tilbud for dem. Nå ser fremover mot lyset i enden av tunnelen. Vi skal tilbake til «normale tider», til en hverdag der vi igjen kan være sosiale, leke, smile og gi klemmer. 

Les mer om programmene våre: Barnehage | Skole | Idrett | Kroppen min og jeg

Pandemien har pågått så lenge at det å returnere til normalen blir en omstilling i seg selv. Derfor er behovet for MITT VALG større enn noen gang. Trenere, barnehageansatte, lærere og andre som jobber med barn og unge, vil ha stort utbytte av MITT VALGs kurs og ferdige programmer i sosial og emosjonell kompetanse i den kommende tiden.

Støtte fra Helsedirektoratet gir lavere kurspriser 

MITT VALG-programmene har en tredelt finansieringsmodell, der én tredel dekkes av Tulipanfondet, én tredel dekkes av den lokale Lions-klubben og én tredel dekkes av skolen, barnehagen eller idrettslaget som skal ha kurset. 

Les også: MITT VALG gjør meg til en bedre trener!

Nå justeres prisene slik at både Lions-klubben og barnehagen/skolen/idrettslaget betaler halv pris. Årsaken er at midler fra Helsedirektoratet kommer inn og dekker 33% av kostnadene. 

Den nye prismodellen gjelder for grunnpakkene med modul 1,2 og 3, med gjennomføring i perioden 1. august 2021 til 20. desember 2021. Det er en forutsetning at det tegnes en treårig avtale.

Hvis man gjør modul 1 og 2 på samme dag blir prisfordelingen slik:

 • Tulipanfondet – 15 000,-
 • Helsedirektoratet – 15 000,-
 • Lokal Lions-klubb – 7 500,-
 • Barnehage / skole / idrettslag – 7 500,-

Hvis man gjør modul 1 og 2 på ulike dager blir prisfordelingen slik:

 • Tulipanfondet – 17 000,-
 • Helsedirektoratet – 17 000,-
 • Lokal Lions-klubb – 8 500,-
 • Barnehage / skole / idrettslag – 8 500,-

Prisene på mittvalg.no vil bli oppdatert over påske.

Innhold i grunnpakkene 

Grunnpakken består av kurs i 3 moduler, som alle varer i 3,5 timer. Kursene ledes av sertifiserte instruktører, enten på kursstedet eller digitalt. Modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag, eller fordeles på to dager. Modul 3 gjennomføres 3-6 måneder etter modul 2. Hvert kurs har 15-40 deltagere. 

Innhold: 

 • Informasjonssamtale med skolens ledelse før kurset gjennomføres 
 • Kurs i 3 moduler (3 x 3,5 t.) 
 • Oppfølgingssamtale 
 • Lisenser til digitalt program 
 • MITT VALGs aktivitetsbok 
 • Pakke med MITT VALG-løven LEO, skilt, plakater mm. 

De digitale programmene inneholder sammenlagt over 300 undervisningsøkter i sosiale og emosjonell læring, psykiske helse, kritisk tenking, forebygging av vold og seksuelle overgrep mm. 

Kursinnhold: 

 • Teorigrunnlag og forankring 
 • Metodikk 
 • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis 
 • Refleksjon Innføring i digitalt program (ferdige økter som gjennomføres sammen med barn og unge) 
 • Utveksling av erfaringer 

Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss.    

Mer informasjon om dette kommer på våre hjemmesider i slutten av april.