Barn som er lei seg
 • Kraftig jordskjelv mellom Hellas og Tyrkia – store ødeleggelser 
 • Terrorangrep mot Frankrike – her blir han skutt Trussel fra ekstremister er skjerpet Økt smitte av Covid 19 – høyeste antall innlagte på sykehus siden mai 
 • Brudd på våpenhvilen – 13 drept i Nagorno-Karabakh
 • Trumps mørke budskap – frykter uro etter valget i USA

Disse nyhetssakene finner du i alle typer medier og de blir formidlet gjennom sterke reportasjer med filmer og bilder. Vi voksne reagerer på dette og snakker om det med kollegaer på jobben, med venner eller med partneren vår når vi kommer hjem. Vi snakker om det fordi det berører oss og vi lurer på hva fremtiden vil bringe. Kan det skje her hos oss at uskyldig blir drept på gaten eller at naturkatastrofer tar hus og hjem fra folk, eller, når skjer det her?

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Hvem snakker med barna?

Det er garantert at barn får med mye av de samme nyhetene. Inntrykkene gjør at mange av dem opplever følelser som usikkerhet, angst og frykt. Barna lurer på hva det som skjer betyr for dem selv og de som de er glad i. Akkurat som oss voksne trenger barna noen å dele sine tanker og følelser med. 

Noen barn tar selv initiativet til å snakke om dette, stiller spørsmål og forteller, men ikke alle. Da må vi som er voksne ta ansvar overfor disse barna og bry oss. Invitere til samtale ved å stille spørsmål om hvordan barna har det og hva de tenker om konkrete saker. 

Her følger noen råd til deg som forelder, omsorgsperson eller ansatt i skole og barnehage til hvordan du kan snakke med barn om vonde og vanskelige ting som skjer. Sørg for at du har god informasjon og er klar til å svare og reflektere sammen med barnet:

 • La barnet styre samtalen: Det er barnets følelser og opplevelser som er viktig. La barnet styre samtalen i sitt eget tempo og la det stille spørsmål og snakke om det som er viktig for dem. Du bekrefter og følger barnets initiativ. Er det sterke følelser involvert, bruk tid på å roe barnet ned. 
 • Lytt til barnet: Lytt til hva barnet sier. Det kan være at barnet har en helt annen forståelse av situasjonen enn du har, derfor blir det viktig å ta barnets perspektiv i forhold til hva det er usikker eller redd for. Møt de vanskelige følelsene og bruk den tiden det tar. Hjelp barnet til å sortere tanker og følelser. 
 • Reflekter sammen: Still spørsmål og reflekter sammen med barnet om tanker og meninger rundt det som dere leser, ser og hører. 
 • Vær konkret: Bruk enkle ord og uttrykk når du snakker med barnet. 
 • Informer: Fortell barnet om ting som kan gi dem en bedre forståelse av situasjonen. For eksempel at ting skjer langt unna, at politiet har kontroll eller at hvis vi følger regler så er sjansene små for å bli smittet av Covid-19. 
 • Støtt barnet: Prøv å støtte barnet i å finne ut hva det har behov for, og til å sette ord på følelsene de har. 
 • Positiv avslutning: Avslutt samtalen på en trygg og positiv måte.