Snakk om vold og overgrep

Det er en trist sannhet at mange barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep allerede i ung alder. Overgrep vil ofte prege den som er blitt utsatt gjennom hele livet, og den høye alvorlighetsgraden var en av grunnene til at Mosby Oppvekstsenter i Kristiansand besluttet å øke innsatsen mot nettopp vold og seksuelle overgrep i 2014.

– Vi vil fokusere på alle typer atferdsproblemer, og tiden var inne for å komme på banen i forhold til å heve kompetansen i kollegiet innenfor emnet vold og seksuelle overgrep, kommenterer sosiallærer Gunhild Ottersland Hansen.

Hun hadde deltatt på konferansen ”Et liv uten vold”, der blant annet en pedagogisk innføring i bruk av MITT VALG-programmet innen vold og seksuelle overgrep ble gjennomført. På bakgrunn av dette ønsket hun å sette vold og seksuelle overgrep på dagsorden, og én av planleggingsdagene ble satt av til å diskutere temaet.

– Kurset har gitt oss oversikt over hvor mange barn det gjelder, hvem som foretar overgrepene, hva vi som voksne skal se etter for å avdekke overgrep, samt et godt verktøy vi kan benytte for å forebygge denne typen overgrep, utdyper Ottersland Hansen.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Snakk om det vonde

Vold og seksuelle overgrep er vanskelige temaer uansett faggrunnlag. Derfor er det viktig å diskutere temaene både i og utenfor klasserommet.

Drøft spørsmål som:

  • Er dagens samfunn mer seksualisert enn tidligere?
  • Hvilke utfordringer har barn og unge i dag som man ikke hadde tidligere?
  • Gjør barn og unge overgrep mot andre på samme alder?
  • Hvordan kan mobiltelefon og teknologi føre til overgrep
  • Hvordan skal man hindre digitale overgrep?
  • Hva kan man gjøre konkret for å forebygge vold og seksuelle overgrep?
  • Hvorfor er det viktig med tidlig innsats, hva skjer hvis man venter?
  • Hvordan kan man hjelpe noen som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Mosby Oppvekstsenter har jobbet med klasseutviklingsmiljøet MITT VALG siden 2010. Les mer om våre kurs.  

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre