jente med prikkete genser

Akkurat nå preges mediebildet av den såkalte Dark Room-saken, der politiet har gjort norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. Etterforskningen omhandler et helt nettverk av overgripere, og 51 gjerningspersoner er så langt koblet til saken. Dark Room-etterforskningen har ført til beslag av hele 150 terabyte med overgrepsmateriale (tilsvarer over 35 000 DVD-plater), samt flere siktelser for seksuell omgang med mindreårige. 

Alvorlighetsgraden strekker seg fra voldtekt av barn helt ned i spedbarnsalder, til menneskehandel og produksjon av overgrepsmateriale. Mange er dessuten siktet for å ha presset barn til å sende nakenbilder, eller å ta på seg selv foran kamera.

Umulig å skjerme barna fullstendig

Den naturlige reaksjonen på en slik sak kan være å skjerme barna dine, samtidig som man overbeviser seg selv om slike overgrep aldri rammer noen du kjenner. Sannheten er derimot at det er umulig å skåne mindreårige for alle virkelighetens grusomheter. Barn og unge vil snappe opp saker som dette i media, og det er naturlig at de har spørsmål. 

Som voksne bør ikke disse spørsmålene, eller andre temaer som er vanskelige, skyves under teppet. Det kan være krevende å snakke om vold og overgrep, men det er likevel veldig viktig.

Redd Barnas tips til å prate om overgrep

Redd Barna har satt opp noen punkter det er viktig å formidle til de yngste når det gjelder overgrep. De peker særlig på fire sentrale budskap:

  • At barn har rett til å være trygge.
  • At ingen har lov til å utsette barn for overgrep.
  • At det aldri er barnas skyld.
  • At barna må få vite hva de skal gjøre hvis de eller noen de kjenner blir utsatt for overgrep.

Gi barna en trygg person å snakke med

Daglig leder hos MITT VALG, Annica Lindén Øygard, er hjertens enig i Redd Barnas punkter. Hun understreker at det aldri er barnas skyld når voksne begår overgrep mot dem.

– Alle barn trenger å vite at skylden ligger hos overgriperen, uansett hva barnet har gjort, følt eller sagt. Det er aldri barnas skyld! Dette kan ikke gjentas nok fra både familie, barnehagelærere, lærere og andre omsorgspersoner barnet omgås.

Hun påpeker også at mange kan føle skam dersom de oppfatter at noe var et overgrep først i etterkant.

– Barn kan oppleve overgrep uten å forstå at de blir utsatt for noe galt. De kan eksempelvis bli lurt inn i situasjoner som det er vanskelig å trekke seg fra. Når de siden forstår at det som skjedde var galt, kan barnet oppleve skam. At man er flau over det som skjedde kan igjen føre til at man holder det for seg selv. Derfor trenger barn og unge trygge voksne personer rundt seg. De voksne må legge til rette for at barnet kan åpne seg, og her er det viktig å aldri bebreide barnet for måten de håndterte situasjonen på. Tvert imot trenger barnet voksne som tar dem på alvor og lytter til dem. Det er dessuten de voksne som må ta ansvaret for veien videre.

I Dark Room-saken var det en utløsende faktor for etterforskningen at en 14 år gammel jente i Bergen snakket med moren sin om noe ubehagelig hun hadde opplevd. Dette viser ettertrykkelig hvor viktig kunnskap og forståelse er fra barnets side.

mann og barn går på gate

Det er viktig å gi barna en trygghetsfølelse.

Forebygg vold og overgrep med MITT VALGs undervisningsopplegg

Stiftelsen Det er mitt valg har i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse og SMISO Trøndelag laget et forebyggende undervisningsopplegg for grunnskolen, som retter seg nettopp mot vold og seksuelle overgrep. Hensikten med opplegget er blant annet å lære barna om selvbestemmelse over egen kropp, samtidig som de lærer hvem de kan henvende seg til hvis de selv eller noen de kjenner utsettes for vold og overgrep.

– Vi har fått meget positiv respons på undervisningsopplegget. Lærere og helsepersonell som har brukt opplegget forteller at elevene får mulighet til å stille spørsmål som de ikke stiller ellers, og at de blir mer åpne rundt temaer som kroppen, berøring og grensesetting. Vi lærer også barna at iblant så klarer man ikke å si "nei", og at dette er OK, men at man da må tørre å si fra til en voksen i etterkant. Vi har sett eksempler på at barna først forteller om overgrep etter å ha vært gjennom opplegget, da de ikke hadde forstått tidligere at det som skjedde var galt.

Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem

Statistikken til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet speiler hvor hyppige overgrep dessverre er i samfunnet. Rapporten påpeker at hver 20. person i Norge har blitt utsatt for alvorlig, fysisk vold av sine foreldre før fylte 18 år. Samtidig skriver direktoratet at 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen.

– Arbeidet MITT VALG gjør dreier seg om å gjøre barn trygge. Det er viktig at barna opparbeider seg selvtillit slik at de tør å si fra om overgrep, både hvis det gjelder dem selv eller hvis de vil hjelpe en venn. Og skal man kunne hjelpe en venn som blir utsatt for et overgrep må man kunne gjenkjenne hva et overgrep faktisk er. Derfor er det viktig å snakke om temaet med åpenhet.

MITT VALG har kapasitet til å kurse lærere over hele landet. Ettersom MITT VALG er et Lions-program kan vi dessuten tilby dette helt gratis for skolene. Kontakt en av de lokale Lions-klubbene rundt omkring i landet, så legger de til rette for kurs og tar seg av bekostningen.

Les mer om undervisningsopplegget mot vold og seksuelle overgrep