Økt fokus på psykisk helse

De siste ti årene har det blitt rapportert en alarmerende økning i psykiske helseproblemer og ensomhet i følge Ungdata. Vi opplever en stadig større åpenhet omkring psykisk helse. Barn og unge snakker om hvordan de har det og mange er åpne om hva de sliter med. Dessverre er det sånn at oppmerksomheten rundt psykiske lidelser er større enn fokuset på hva som bygger en god psykisk helse.

Ifølge professor Arne Holte er god psykisk helse evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre atferden sin og mestre sosial omgang med andre. Ingen er født med disse evnene, de må trenes på gjennom livet. Å begynne med dette i ung alder kan bidra til å redusere utviklingen av psykiske lidelser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser.

Alt dette går inn under sosial og emosjonell læring, og er grunnleggende for utviklingen for alle mennesker.

MITT VALG og psykisk helse

Forebygging er viktig og i våre digitale programmer legges det vekt på å styrke barn og unges psykiske helse. I livsmestringsprogrammet for skolen er det undervisningsøkter om hvordan bidra til å bygge elevenes psykiske helse. Disse øktene bygger på de 7 psykiske helserettighetene formulert av Arne Holte. De er følelsen av:

Du kan klikke linkene over for å se Arne snakke om hver psykisk helserettighet

Å undervise i psykisk helse

Noen er skeptiske til å undervise i psykisk helse fordi de ikke er terapeuter. Det er det ingen grunn til. Innholdet i undervisningsøktene er langt fra terapirommet! Vi skal gi barn og unge handlingskompetanse til å møte livets utfordringer og da trenger de kunnskap om hvordan de kan bygge en god psykisk helse

I stedet for fokus på psykiske lidelser og sykdom, legges det vekt på hvordan man praktisk gjennomfører undervisning som vektlegger de psykiske helserettighetene.

  • Hva skal til for å utvikle identitet og selvrespekt?
  • Hvordan legger man til rette for at alle opplever mestring?
  • Hva skal til for å føle tilhørighet til et sted eller en gruppe?
  • Hva skal til for at alle skal oppleve trygghet i klasserommet og på skolen?
  • Hvordan sikre at alle deltar og føler seg involvert?
  • Hva kan bidra til å øke følelsen av fellesskap?

Du kan bestille testlisens til programmene våre her.