– Vi er veldig fornøyde og synes MITT VALG er fantastisk, forklarer Jane Laache entusiastisk. Vi bruker MITT VALG og Leo hver dag. Han er helten vår, utdyper hun.

Hvordan fikk dere vite om MITT VALG?

– Vi startet med MITT VALG i 2012, fordi vi ønsket å jobbe med sosial kompetanse over flere år. Vi hadde hørt om flere litt eldre pedagogiske programmer, men vi ønsket å tenke litt nytt. Etter et Google-søk fant vi MITT VALG, og vi falt for deres måte å tilnærme seg arbeid med sosial kompetanse for barn og unge på. Så vi starter i 2012, og nå jobber vi mer med MITT VALG enn noen gang. For det er jo sånn at når man jobber med noe over tid, så blir man gode på det.

Hvilke forventninger hadde dere til kurset?

– Vi tok et nytt kurs delvis fordi vi hadde fått endel nye ansatte, og fordi vi ønsket å vite mer om den nye digitale plattformen. Vi hadde brukt bøkene frem til da, men nå er det den digitale løsningen som blir mest brukt.

Leo har fast plass og deltar alltid på måltidene i barnehagen. Foto: Espira Brådalsfjellet.

Hvordan synes du den digitale løsningen fungerer?

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på at noen ikke får det til, så den tror jeg fungerer veldig bra. Vi har 29 ansatte her, med et aldersspenn fra 24 til 66 år. Det er nok de pedagogiske lederne som bruker plattformen mest, men alle er kjent med løsningen og er innom jevnlig. I går var eksempelvis en av småbarnsavdelingen inne og hentet tegneark, for å ha en «bli kjent med Leo»-samling.

Så dere bruker MITT VALG og Leo til både småbarna og de store barna?

– Ja, selv de minste snakker om Leo når de er hjemme. Vi har alltid brukt deler av programmet på småbarn også, men tidligere har vi tenkt at MITT VALG har vært best egnet for de store barna. Etter det siste kurset tenker vi annerledes, og nå brukes Leo hver eneste dag på småbarn også. Han spiser frokost, han er med i samlingsstund, han er med på formingsaktiviteter og så videre. Det er noe med å introdusere han tidlig, slik at han kan følge barna hele veien fra småbarn og over på store barn.

Frem til 1. januar 2020 reduserer vi egenandelen for alle våre grunnkurs. Les mer om:

Barnehagekurs | Skolekurs | Idrettskurs 

Kan du nevne et godt Leo-eksempel fra hverdagen?

– Ja, vi bruker for eksempel Leo i samlingsstunder. Hvis det blir uro bruker vi Leo når vi snakker sammen med barna. Vi kan for eksempel spørre: «Hva tror dere Leo tenker nå? Hva kunne vi gjort annerledes for å ha det hyggelig sammen?» Det er ett av mange eksempler på hvordan Leo er med oss hele tiden. Han er der sammen med barna på avdelingen, og vi opplever at de barna responderer veldig godt på ham.

Engasjementet var høyt blant alle ansatte da MITT VALG var på besøk for å holde kurs. Foto: Espira Brådalsfjellet.

Hvordan opplevde dere MITT VALG-instruktøren?

– Nå sist hadde vi oppfølgingskurs, og det var nesten helt hallelujastemning. Instruktøren var helt fantastisk i sin formidling. Hun startet med en metode for å lære alle navnene, så hun visste jo hva alle het! Hun klarte å fange 28 personer i tre timer på en onsdag ettermiddag, ved å kombinere leker med teori, og ved å snakke og bruke eksempler slik at alle kunne by på seg selv. Og det gjorde alle sammen! Det var helt naturlig. Alle skjønte hva hun snakket om, og alle var med.

Les også: Hvordan sette grenser uten å bryte tillit?

Hva bidrar MITT VALG bidrar til for de voksne?

– Det vi blant annet ser er at sykefraværet blir lavere, og jeg tror det handler om at vi er blitt flinkere til å se hverandre. Vi er blitt flinkere til å anerkjenne hverandre via MITT VALG, for når man jobber konstruktivt sammen opp mot barnegruppa, gjør det noe med oss. Så jeg tror man gjør barnehagen til et bedre sted å være både for små og store, ved å bruke MITT VALG.

Det høres ut som du vil anbefale MITT VALG til andre?

– Det vil jeg så absolutt! Vi elsker MITT VALG, og folk må gjerne ta kontakt med oss for å spørre om hvordan vi bruker og opplever programmet.