Kvalitetssikring og oppdatering

I uke 32 hadde instruktørene i MITT VALG samling for å kvalitetssikre gjennomføring og videreutvikle innholdet i kursene. Kursene utvikles på samme måte som det faglige innholdet i programmene, hvor de jevnlig oppdateres for å gi lærere og trenerne den nyeste forskningen, godt faglig innhold, nye pedagogiske aktiviteter og hensyn til brukermedvirkning. 

Kursene presenterer et undervisningsprogram for sosial og emosjonell læring, som har som mål å skape gode relasjoner og bygge et trygt og inkluderende miljø. Deltagerne får gjennom kursene en dypere forståelse for bruk av programmene og innsikt i MITT VALG sin teoretiske forankring for sosial og emosjonell læring.

Instruktørene i MITT VALG holder kurs for lærere på skoler, barnehager og idrettslag over hele landet både fysisk og digitalt. Ofte kan instruktørene ha opparbeidet egne måter å formidle materialet på, eller inneha erfaringer som kan bistå andre instruktører og kursdeltagere. Derfor er det viktig for instruktørene å ha en arena hvor de kan synkronisere seg, oppdatere metodikk og dele erfaringer.

Lurer du på hva kursene våre inneholder? Trykk her!

SEL -sirkelen

MITT VALG-kursene baserer seg på en grunnleggende teoretisk modell om relasjonsforståelse i forhold til oss selv og til menneskene rundt oss. Dette innebærer selvoppfatning, selvkontroll, sosial bevissthet, relasjonelle ferdigheter og ansvarsfulle avgjørelser, som overordnede temaer. Ved bruk av sirkelen ønsker kursholderne å gi både lærere og elever en kartleggingsmodell som de kan forankre sin læring i, og som alle undervisningsøktene og aktivitetene blir basert på.

Nye moduler

De nye kursene blir lagt opp i form av en grunnopplæring i tre moduler som skolene, barnehagene og idrettslagene kan bestille. Modulbasert tenkning gjør at det er mer oversiktlig for brukeren og at det enklere fremkommer en kontinuitet i samarbeidet. Brukeren kan også velge temabaserte kurs etter eget ønske, som for eksempel kan «Kroppen min og jeg» som setter fokus på seksualitet, kroppspress, grensesetting og overgrep legges til i pakken. 

Større fokus på digitale programmer

De nye kursene vil legge større vekt på å lære brukeren å benytte seg av den digitale plattformen hvor de ulike programmene og ferdige øktene finnes. Det er dette som tas i bruk etter kurset hvor lærerne og trenerne har programmet tilgjengelig og kan klikke seg inn på ønsket tema. Her finner de ferdige økter som brukes i undervisningen, med materiell, aktiviteter, oppgaver og forklaringsvideoer for å gi et dypdykk i ønsket tematikk.

Les mer om våre digitale programmer ved å trykke her.

Stolt leder

«Disse to arbeidsdagene har vært viktige for oss. Vi har fått tid til å utveksle erfaringer og til å gjøre de siste faglige oppdateringene før vi starter med «fysiske kurs» igjen etter at alt ble stengt ned i mars. Det nye kurskonseptet er sterkt og alt oser av kvalitet. I de kommende ukene skal vi holde 26 kurs med godt over 690 deltakere – vi gleder oss veldig.» forteller Annica Øygard, daglig leder for MITT VALG.