Arne Holte snakker om psykisk helserettigheter nr. 6

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker han om den sjette rettigheten.

Les om de andre psykiske helserettighetene: Identitet | Mening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Fellesskap  

Følelse av deltakelsebetyr at det du gjør, eller ikke gjør, spiller en rolle noe for andre. Det må ikke påvirke andre akkurat der og da, så lenge man vet at andre vil legge merke til om du har deltatt eller ikke.

Vi mennesker har behov for å være aktive, men det alene er ikke alltid nok. Vi ønsker ofte å være aktive på en slik måte at det betyr noe for andre. Hvis vi ikke er aktive sammen med andre, kan vi ikke bygge opp vårt eget register over hva vi får til.

Er vi beviste på at deltakelse påvirker psykiske helse?

Å tilrettelegge slik at alle får følelsen av å delta, slik at alle betyr noe for andre, er et lederansvar i barnehagen, skolen og under fritidsaktiviteter. Det samme gjelder også i familien og på jobb. For å skape et godt sted å være, må man tilrettelegge slik at alle har oppgaver og alle blir sett.

Snakk om deltakelse og involvering

Noen tenker ikke på hvor viktig det er at alle deltar i en gruppe. Noen tenker at det er nok at alle er til stede, men slik er det ikke. Involvering innebærer at hver enkelt må bli sett og bety noe for andre. Hvis ikke mister man fort tilhørigheten til gruppen.

Man må få vite at man er savnet hvis man ikke møter opp, og det er i samspill med andre vi bygger opp registeret over hva vi får til. Å forstå dette er ikke selvsagt, og jo mer vi snakker om temaet desto bedre kan vi bygge god psykisk helse.

Snakk om deltakelse rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hvordan vet man at en person deltar i en gruppe?
  • Hvordan vet man at en person ikke deltar i en gruppe?
  • Hvordan føles det når man forstår at det man gjør betyr noe for andre?
  • Hvordan kan en leder legge til rette for at alle i en gruppe betyr noe for andre?
  • Hvordan viser man at man betyr noe for hverandre?
  • Hvorfor tror dere deltakelse er en av de 7 psykiske rettighetene?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre