Arne Holte snakker om psykisk helserettighet nr. 5

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker han om den tredje rettigheten.

Les om de andre psykiske helserettighetene: Identitet | Mening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Deltagelse | Fellesskap  

Når man føler trygghet kan man føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. Man må ikke føle seg 100 prosent trygg absolutt hele tiden, men god psykisk helse er avhengig av at du føler trygghet mesteparten av tiden.

Noen ganger beveger vi oss på grensen av hva vi egentlig tør. Da kan en følelse av redsel være bra. Samtidig bør aldri frykt dominere livene våre. Hvis man aldri kjenner frykt risikerer man nemlig å utsette seg selv eller andre for fare, da redsel vanligvis fungerer som et signal på fare.

Hvordan påvirker trygghet psykiske helse?

Over tid kan fravær av trygghet gi grobunn for redsel og angst, som man ikke blir enkelt kvitt. I slike tilfeller produserer dessuten kroppen stresshormoner som hindrer oss i å lære.

Enkelte utvikler også forsvarsmekanismer som å isolere seg, for å skape avstand til elementene som gjør dem utrygge. Derfor er det viktig å tilrettelegge slik at vi kan utfolde oss uten å være redde.

Snakk om trygghet

Noen synes det er vanskelig å snakke om redsel, angst og trygghet. Det er rett og slett ikke temaer vi snakker om til vanlig, men kanskje vi burde endre på dette? Hvis vi klarer å snakke om de vanskelige tingene før de skjer, oppstår en forebyggende effekt som bygger god psykisk helse.

Snakk om trygghet og frykt rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva skaper trygghet?
  • Hva skaper frykt og usikkerhet?
  • Hvordan føles det når man er redd?
  • Hvordan kan man se om en annen person er redd?
  • Hvem kan man snakke med hvis man føler seg utrygg?
  • Hvorfor snakker vi så sjelden om trygghet?
  • Hvorfor tror dere trygghet er en av de 7 psykiske rettighetene?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre