Arne Holt snakker om psykiske helserettighet nr. 2

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker han om den andre rettigheten:

Les om de andre psykiske helserettighetene: Identitet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap  

Følelse av å tilhøre noe som er større enn seg selv, at man er en del av en gruppe som gjør livet meningsfullt, bidrar til god psykisk helse. Det samme gjør følelsen av at noen trenger deg, og at man betyr noe for andre. Derfor kan disse følelsene være essensielle for å finne meningen med livet.

Dette kan høres stort ut, men muligheten for å finne meningen med livet befinner seg ofte nærmere enn du tror. Gruppa som er «større enn deg selv» trenger nemlig ikke være stor i seg selv. Den kan for eksempel være familien, avdelingen i barnehagen, klassen, skolen, idrettslaget, kirken, speideren, teatergruppa eller fadderbarnet i et fattig land.

Er vi beviste på hva gruppetilhørighet betyr?

Dessverre får ikke alle barn og unge, ei heller alle voksne, oppleve dette. Noen opplever at de blir ledd av når de sier meningene sine. Barn og unge blir fortalt at andre kan løse oppgaver bedre enn dem, så de trenger ikke hjelpe til. De får høre at gruppa klarer seg godt uten dem. Det er viktig å være bevisst på hvilke konsekvenser slike beskjeder kan få for mottakeren i fremtiden.

Snakk om meningen med livet

Noen synes det er vanskelig å snakke om meningen med livet. Det kan være fordi man ikke er vant til slike samtaler. Derfor må vi øve. Jo mer vi snakker om de viktige tingene, desto enklere blir det.

Les også: Snakk om å være lykkelig  

Snakk om meningen med livet rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva innebærer det å tilhøre en gruppe som er «større enn seg selv»?
  • Hva kan en gruppe gjøre for at alle skal føle seg meningsfulle?
  • Hvordan vet man at noen trenger akkurat deg?
  • Hva kan voksne gjøre for at barn og unge skal finne meningen med livet?
  • Hvis ikke familien, barnehagen, skolen, er en slik gruppe – hvor kan man da finne den?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre