Arne Holte snakker om psykisk helserettighet nr. 1

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Den første er knyttet til følelsen av identitet og selvrespekt:

  • Følelse av identitet: Det som gjør meg forskjellig fra alle andre
  • Følelse av selvrespekt: Følelse av å være verdt noe.

Les om de andre psykiske helserettighetene: Mening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap  

Øvelse gjør mester

Vi er ikke født med en ferdig formet identitet eller selvrespekt. Derfor må spesielt barn og unge få muligheten til å utvikle begge deler. Målet er at de får en følelse av å bli respektert og verdsatt for den de er. Vi som voksne bidrar til god psykisk helse ved at vi lar barn få utvikle disse evnene og følelsene. Barn og unge som har MITT VALG på timeplanen, øver regelmessig på alle disse områdene i barnehagen og på skolen. Nå utfordrer vi alle til å gjøre det samme.

Snakk om identitet og selvfølelse

Noen synes at det er vanskelig og snakke om identitet og selvfølelse. Dette kan være fordi man ikke er vant med slike samtaler. Derfor må vi øve. Jo mer vi snakker om de viktige tingene, desto enklere blir det.

Snakk om de viktige tingene rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben:

  • Hva er bra med å være litt forskjellig fra alle andre?
  • Hvordan kan voksne legge til rette for at barn får god identitetsfølelse?
  • Hvordan vet man at man er verdt noe?
  • Hvor «legger vi lista» for å være god nok?
  • Hvordan kan vi gi hverandre rom for utvikling av identitet og selvrespekt?

Lykke til!

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre