En gutt sitter på skuldrene til en voksen

Før i tiden var det viktig at barna fikk en god oppdragelse og hadde ”folkeskikk”. I vår tid er vi nok atskillig mer avslappet med tanke på hvilke spilleregler barna våre skal følge. Men er de gått helt ut på dato, eller har de fortsatt en funksjon? Og hva betyr disse ordene egentlig?

Oppdragelse 

er faktisk et hovedbegrep i pedagogikken. Forskerne deler ofte oppdragelse inn i fire ulike typer med hver sine spesielle kjennetegn: 

 • Myndig oppdragelse (med nærhet, varme og fast kontroll) 
 • Ettergivende oppdragelse (med nærhet, varme og slapp kontroll) 
 • Autoritær oppdragelse (med lite nærhet/varme og sterk kontroll) 
 • Neglisjerende oppdragelse (med lite nærhet/varme og svak kontroll) 

En rekke forskningsprosjekter har dokumentert at barn som vokser opp med en myndig oppdragelsesstil kommer best ut på en rekke mål for psykososial fungering. De presterer også godt på skolen i forhold til evnenivå. Oppdragelsesstilen er altså kjennetegnet ved at foreldrene er omsorgsfulle og gir barnet mye varme, men samtidig stiller realistiske krav til barnet. 

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Dannelse 

er et overordnet begrep som dreier seg om mye mer enn bare gode manerer. Det handler om formingen av et menneskes personlighet og er en kombinasjon av kunnskap og sosial kompetanse. 

Folkeskikk 

handler seg om takling av dagliglivets små og store utfordringer, som det å være høflig, vise respekt, holde avtaler, samarbeide og dele med andre, osv.

Noen gode råd 

Først 5 tips fra professor i psykologi, Willy-Tore Mørch. 

 1. Vær en god modell Oppdragelse stiller krav til egen atferd. Barna tar etter på godt og vondt. 
 2. La barnet få være med å bestemme Barnet aksepterer som oftest en beslutning når det blir spurt og får være med på å diskutere. 
 3. Gi ros og oppmuntring Dette kan bidra til å styrke selvfølelsen. Men rosen må være ekte. Det er viktig å unngå oppblåste egoer. Barnet må få et realistisk selvbilde. 
 4. Gi aldri barnet følelse av å bli hånet eller sett ned på Vær ikke sarkastisk overfor et barn. Det kan rive ned gode relasjoner og skade barns selvfølelse og selvtillit. 
 5. La barn få alderstilpassede utfordringer For å oppnå mestringsfølelse er det viktig å la barn få erfaringer med verden, med råd, veiledning og hjelp fra foreldrene. 

Og så 5 tips fra forfatteren av boka «Foreldrelappen», Are Karlsen, som også driver nettstedet www.pedagogikk.no:  

 1. Ha fokus på det positive barnet gjør 
 2. Overse småting 
 3. Kutt ut kjeftinga 
 4. Vær konsekvent og følg opp det du har sagt du skal 
 5. Sett av tid til å være sammen