Far og sønn sitter på trappa og prater

Kommunikasjonen følger ikke alltid timeplanen 

Den gode samtalen er vanskelig å planlegge på forhånd. Du må være åpen og oppmerksomt tilstede, og være villig til å bruke tid der og da når situasjonen oppstår. I en travel hverdag kan det være utfordrende, men nødvendig. 

Det gylne øyeblikket kan komme før du vet ordet av det. Da gjelder det å være nærværende, oppfatte den gode situasjonen og bruke den. 

På mange skoler har man satt av faste tider til samtale mellom elever og lærere. Det kan kanskje være en mulighet for deg også. Men bli ikke alt for skuffet om barnet ditt ikke kommer på noe å si i disse samtalene. Livet går ikke alltid etter timeplanen, og verken barn eller voksne er alltid i stand til å samtale på oppfordring.

Vær oppmerksom 

Å vise interesse og engasjement gjennom væremåten kan være like vesentlig som ord. Bare det å være sammen kan være en viktig form for kommunikasjon, selv om dere ikke sier særlig mye til hverandre. Riktig valg av tidspunkt er en viktig del av det å kommunisere med barn og unge. 

Det vesentlige er at du lærer å tyde sinnsstemningen, slik at du ikke velger en «dårlig dag». Velg riktig tidspunkt og gjør så et forsøk. Siden riktig tidspunkt ikke alltid lar seg avtale, må du være oppmerksom på uformelle anledninger til kommunikasjon, og gjøre det beste ut av dem.

Lytt og spør 

Det er lov å spørre. Hvor ofte kommer vi ikke opp i vanskeligheter bare fordi vi ikke anvender den beste metoden for kommunikasjon, nemlig gode spørsmål! De kan gjerne deles i to kategorier: De som er enkle å svare på, og de som er vanskelige. 

De vanskelige spørsmålene er de som gjelder følelser, sinnsstemninger og oppfatninger. 

  • Hvorfor gjorde du dette? 
  • Hvordan føler du deg i dag? 
  • Hvorfor vil du gå på den festen? 

Det er ikke alltid så lett å svare på slikt. Med en tenåring i huset er sjansene store for at du ikke får noe svar, eller kanskje bare en skuldertrekning. Husk på at det ikke handler om å vinne en diskusjon med ditt unge familiemedlem, men om å ha en god dialog som kan øke bevisstheten og bygge et tillitsforhold dere imellom.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg