Jente som ser lei seg ut

Voldsomme følelser 

Selv om vi ikke alltid forstår hvorfor barna våre reagerer slik som de gjør, må vi aldri glemme at det de opplever er ekte. Glede og moro eller sorg, smerte og frustrasjoner – det er like grunnleggende og sanne følelser som vi voksne har, bare mye mer intense. Det er ganske enkelt unge menneskers natur å reagere slik. 

Så lenge det handler om glede, er jo det bare hyggelig. Men hva gjør du når barnet ditt er fortvilet, og du egentlig ikke forstår hvorfor?

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Hva gjør du? 

Vi må huske at barn og unge har mye mindre livserfaring enn voksne mennesker har. De kan ha vanskeligere for å vurdere hva som er vesentlig og hva som er uvesentlig. Men følelsene er altså ikke mindre viktige av den grunn. Kanskje tvert om, det som oppleves som vanskelig får enda mer plass i bevisstheten når det er mindre erfaringsmateriale å sammenligne med. 

Dette må du ha som utgangspunkt hvis du virkelig ønsker å være til hjelp for din datter eller sønn i denne situasjonen. Du kan synes at en reaksjon er overdrevet, men for dem er den ikke det. God kommunikasjon er mer enn å lytte til hva de sier. Det er også å prøve å forstå hva de føler, og la dem vite at du forstår.

Hør etter 

Å formidle til barnet ditt at du virkelig prøver å forstå hva det føler, det er en svært viktig del av kommunikasjonen mellom barn og voksne. Og svært vanskelig. 

Det finnes ingen oppskrift på hvordan du kan tyde og forstå barn og unges følelser. Men du må være oppmerksom, ha antennene ute for å fange opp signalene, og forsøke å se hele den unge personen som du har ansvar for. Ofte er følelsene viktigere å legge merke til enn det som sies med ord.

Blir du sint? 

Av og til renner det over, og vi blir sinte. Det er neppe helt til å unngå, men egentlig er det en veldig dårlig måte å irettesette den oppvoksende slekten på. At du er sint blir fort en sperre for den gode kommunikasjonen som du ønsker å ha. 

Det første du bør gjøre når du kjenner at du holde på å bli sint, er å stoppe opp og tenke gjennom hvorfor du blir det. Kanskje det egentlig handler om andre følelser? Er du mer såret enn sint? Da skal du prøve å formidle så klart og tydelig som mulig du føler akkurat nå. 

Å bruke ordene ”Nå føler jeg at…” er en mye mer effektiv måte å kommunisere på enn å skjelle og smelle, fordi det kan få barnet til å lytte og faktisk prøve å forstå deg. 

Og for all del – ikke nøl med å fortelle like tydelig hva du føler den dagen du føler deg stolt eller lykkelig!