Kontaktskoler

Vi trenger kontaktskoler for å bedre skoleprogrammet i MITT VALG og for å ta foreldre/ foresatte på alvor i programmet vårt.

For å komme i mål trenger vi samarbeidspartnere som både bruker programmene våre og som vil være potensielle brukere av «Foreldrerommet». Det er en forutsetning at skolene bruker det digitale skoleprogrammet vårt. Skolene binder seg til et samarbeid på 3 år.

Har dere ikke det digitale programmet?

Om dere ikke har tilgang på de de digitale programmene og ønsker å se hva det er, så kan dere bestille testlisens her.

Ønsker dere mer informasjon om de digitale programmene ta kontakt her.

Forventninger til MITT VALG

Gi gratis kurs for de ansatte på skolen og et foreldremøte.

Veiledning og oppfølging i utprøvingen av det som endres og utvikles i programmene, både skolevis og som nettverk med de andre kontaktskolene.

Forventninger til en kontaktskole

Være med å prøve ut nytt innhold i MITT VALG og å gi tilbakemeldinger på hvordan det fungerer i praksis når vi har behov for det. Både nye artikler og økter.

Vil være en skole andre kan kontakte for å få tips og råd på om de skal bli en kontaktskole selv.

Stille med både ansatte fra skole og SFO/AKS, og noen foreldre, så ta gjerne kontakt med FAU og hør hva de tenker om det.

Tilbakemeldinger og veiledning – digitalt

Tilbakemeldingene fra dere vil skje enten skriftlig eller i digitale møter med oss. Et samarbeid som skal oppleves som minst mulig arbeidskrevende for dere. Det vil også bli digitale nettverksmøter hvor flere av kontaktskolene er på samtidig. En slik form for erfaringsutveksling ønsker vi å gjøre så matnyttig som mulig.

Foreldrerommet

Vi har lenge kjent på at foreldre og foresatte ikke er godt nok ivaretatt av oss. Vi har mye materiell og artikler som nettopp har foreldre og foresatte som målgruppe. I lengre tid har idéen om en portal hvor foreldre på en enkel måte både kan finne frem i denne rikholdige samlingen av artikler, samt få tilgang på en versjon av MITT VALG tilpasset dem, gradvis vokst frem. Nå er tiden endelig moden for å materialisere idéen.  

Informasjonsmøte og ønske om å bli MITT VALG kontaktskole

Dersom din skole ønsker å bli kontaktskole, eller du har spørsmål så send en mail til lene@mittvalg.noinnen 16. februar 2021. Vi setter opp et Teams møte hvor dere får mer informasjon og kan stille spørsmål.

Microsoft Teams-møte om MITT VALG kontaktskoler onsdag 10. februar fra kl. 12.00-13.00

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet 

Finn ut mer | Møtealternativer