"Noen flere har sluttet i idretten sammenliknet med tidligere år, særlig på ungdomstrinnet.

Undersøkelsen viser også at nærmere hver tredje ungdom opplevde å være mer ensomme under koronatiden enn tidligere. – Dette tyder på at mange har kjent på ensomhet under pandemien, sier Bakken.

Les mer på: Ungdata 

De fire klubbene som er med i Nordre Follo-prosjektet er:

«Kurset var meget inspirerende. Jeg føler at jeg går ut av kurskvelden med mer kunnskap og er tryggere på hva som skal til for at barna skal føle seg sett og inkludert. Kurset gir både en teoretisk og praktisk opplæring i hvor lite som egentlig skal til for å skape trygge rammer for barna, og det synliggjør hvor viktig idretten er. Man får en bekreftelse på hvor viktig jobb man gjør som en ressursperson og at den jobben faktisk kan være med på å gjøre en forskjell i barns hverdag.» 

Ole Christian, lagleder i Oppegård Stolt (Jenter 2013-2014)

Ønsker du å vite mer om våre idrettskurs?