Tonje, fung.leder og Jonny, styreleder var begge fornøyde med de kunstneriske og faglige innslagene i årets MITT VALG-konferanse!

Her er noen av tilbakemeldingene vi har mottatt fra deltakerne på årets konferanse:

  • "Super åpning med barna fra kontaktbarnehagene Sole skog og Store Brevik som sang og danset."
  • "En konferanse med gode foredragsholdere og veldig god stemning."
  • "Arne Holte og Jan Spurkeland, to kloke menn som ga meg faglig påfyll om psykisk helse og relasjonskompetanse."
  • "Supert innlegg av Aktiv på Åssida (aktive lokalsamfunn) og hvordan de jobber sammen for et best mulig miljø for barna."
  • "Interessant å høre om betydningen av samarbeid på tvers av grener og arenaer."
  • "Gode, inspirerende og tankevekkende foredragsholdere!"
  • "«Et rom fullt av kunnskap» var nyttig og mye som jeg kan ta med meg videre."
  • "Gode foredragsholdere, fin flyt med pauser, store skjermer, bra teknisk gjennomført."
  • "Viktig konferanse med mange aktuelle temaer og mye input!"
  • "Jeg gleder meg allerede til neste år!"

En herlig bukett barn fra Sole Skog og Store Brevik barnehager åpnet årets MITT VALG- konferanse.

"MITT VALG - Verdier og holdninger i aktive lokalsamfunn."
Aktiv på Åssida, ved Sverre Arneberg

"Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre", understreket Jan Spurkeland, forfatter, kulturarbeider og kursholder. 

"Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge", understreket Arne Holte. 

I arbeidet med å utvikle våre programmer har vi i MITT VALG samarbeidet nært med Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi.