Barnehagekurs:

 • Instruktøren kommer til barnehagen (eller ønsket lokale) på en planleggingsdag eller et personalmøte.
 • Alle ansatte deltar på et inspirerende kurs der alle får en felles faglig plattform og et praktisk verktøy for det videre arbeidet.
 • Barnehagen bruker MITT VALG, systematisk og over tid. Barn trenger trygghet og tid til å øve for å bygge gode sosiale og emosjonelle ferdigheter! 
 • MITT VALG vektlegger et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Instruktøren holder kurs/møter også for foreldrene, og vi har Foreldrerommet!
 • Les mer, eller bestill barnehagekurs her!

Skolekurs:

 • Instruktøren kommer til skolen. Alle ansatte deltar på et inspirerende kurs og får en felles faglig plattform og et praktisk verktøy for det videre arbeidet.
 • Skolen bruker deretter MITT VALG, systematisk og over tid. Elevene trenger trygghet og tid til å øve for å bygge gode sosiale og emosjonelle ferdigheter! 
 • MITT VALG vektlegger et godt samarbeid mellom hjem og skole. Instruktøren holder kurs/møter også for foreldrene, og vi har Foreldrerommet!
 • Les mer, eller bestill skolekurs her!

Idrettskurs:

 • Instruktøren kommer til dere og holder et inspirerende kurs.
 • Trenere og lagledere får et praktisk verktøy som skaper trygghet, mestring og et inkluderende treningsmiljø.
 • MITT VALG vektlegger et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Instruktøren holder kurs/møter også for foreldrene, og vi har Foreldrerommet!
 • Les mer, eller bestill idrettskurs her!