En ny overordnet del og nye læreplaner i fagene møter elever, foreldre og skolens ansatte fra skolestart høsten 2020. De endringene som skjer i samfunnet og behovene i fremtidens arbeidsmarked krever ferdigheter i det å reflektere, være kritiske, utforskende og kreative.

Formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. I fagfornyelsen kommer dette til uttrykk gjennom blant annet det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring»

Livsmestringsprogrammet MITT VALG

MITT VALG har mer enn 30 års erfaring med dette temaet. Vårt livsmestringsprogram i sosial og emosjonell læring legger stor vekt på nettopp det å utforske, reflektere og kritisk tenkning. En av våre grunnverdier er trygghet og i programmet legges det opp til at både sosial og emosjonell læring og faglig utvikling skjer i et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Vi tilbyr nå en helt ny og oppdatert digital versjon av vårt program for grunnskolen. Det består av over 100 alderstilpassede undervisningsøkter som er forankret i læreplanverket gjennom overordnet del, kompetansemål i fagene og «Folkehelse og livsmestring».

Trenger man et helhetlig undervisningsprogram for å lykkes?

Helhetlige undervisningsprogrammer er viktige. Seniorforsker Terje Ogden sier følgende om deres betydning:

«Undervisningsprogrammer er viktige. Ja, varige strukturendringer i skolen er målsetningen, men veien går gjennom programmene. Der kan vi lære hvordan dette gjøres, vi kan sette navn på begrepene og vi kan kvalifisere hverandre. (Terje Ogden, MITT VALG-konferansen 2019)

Med de nye tverrfaglige temaene følger det ikke undervisningsmateriell og det gis stor frihet til den enkelte skole og lærer i hvordan gjennomføre undervisningen og opplæringen av elevene. Da er det av stor verdi å ha tilgang til et digitalt opplæringsprogram som er relevante for alle skolens fag i forhold til å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse og det å ta gode og ansvarlige livsvalg.

Opplæring for alle skolens ansatte

For å få tilgang til MITT VALGs digitale programmer må skolens ansatte gjennomføre obligatorisk kurs på 10, 5 timer fordelt på 2 eller 3 dager.

De som ønsker å se nærmere på programmet før man bestemmer seg kan få gratis testlisens fra MITT VALG. Bestill testlisens her! 

MITT VALG gir opplæring av alle ansatte på skolen. Det gir en felles forståelse av metodikk og innhold og styrker implementeringen av programmet. Kurset gir ikke bare lærerne økt kompetanse innenfor sosial og emosjonell læring, men bidrar også til å styrke relasjoner og samspillet blant de ansatte. Tilbakemeldinger fra mange av våre over 50 000 kursdeltagerne viser at kursene er både lærerike, motiverende og morsomme!

MITT VALG foreldremøter

Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der foreldrene innehar en aktiv rolle, har ifølge forskning positiv betydning for elevene på en rekke områder i skolen. MITT VALG tilbyr derfor egne foreldremøter slik at hjemmene i samarbeid med skolen kan bidra og styrke elevens livsmestringskompetanse.

MITT VALG er med på den nasjonale dugnaden

Kanskje har forberedelsene til fagfornyelsen blitt forstyrret av den utfordrende situasjonen skolen har stått i denne våren? Da kan et MITT VALG-kurs være den perfekte oppstarten på resten av forberedelsene! Vi er med på den nasjonale dugnaden og tilbyr 20 % Koronarabatt på alle kurs som gjennomføres i 2020.

Les mer om våre kurs og priser her og for kursbestilling eller andre spørsmål, ta kontakt med oss.