Jente smiler og holder rundt et tre

Ingen kan gå gjennom livet uten å oppleve motgang. Det viktige er å ta nederlagene uten å bli sur eller melde seg ut. Barn som har lært noe om dette før de begynner på skolen får det enklere og har lettere for å få venner. 

Spill og leker der en taper og vinner er god trening i å ta seier og tap med humør og pågangsmot. I smågrupper, i klasserommet, i skolegården eller på tur blir evnen til å arbeide, leke og oppføre seg hensiktsmessig sammen med andre satt på prøve. 

Å møte motgang med sinne eller å ”melde seg ut” kan være uhensiktsmessig. Derfor er det viktig for foreldre å tenke på at også det å beherske følelser er en god forberedelse til barnehage og skole. Dette kan også virke forebyggende mot mobbing. 

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg