Jente som sitter alene

Ungdommer svarer i undersøkelser at det er viktig å gå med de «riktige» klærne, uansett hva de koster. Vi hører også om at foreldre bruker tusenvis av kroner på designerklær til småbarn.

Kjøp øker presset 

Alle som kjøper dyre merkeklær til sine barn bør være klar over at de kan være med på å opprettholde et uønsket motepress. Det har vært en del medieoppmerksomhet om dette. Professor Erling Roland ved Senter for Atferdsforskning mener motepresset starter allerede i barnehagen. Han stiller spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for barna når de ser en slik prioritering av luksusartikler og statussymboler. Som voksne har vi et ansvar for hvilke verdier vi gir videre. Barn i barnehage og skole har uansett ikke behov for luksusklær.

Sosiale medier forsterker 

Presset om å kjøpe dyre merkeklær henger sammen med økt velstand og forbruk flere steder i verden. Sosiale medier er med på å forsterke motepresset ytterligere, spesielt blant tenåringer. Her kan man profilere seg og måle popularitet. Barn og unge er veldig opptatt av hva «alle de andre» har på seg. Det opplevde presset er ikke bare er stort for barn og unge, men også for foreldrene. 

Det kan være vanskelig å gå mot strømmen alene. Mange strekker seg derfor langt, slik at deres barn ikke skal bli holdt utenfor. I verste fall kan enkelte bli utestengt eller mobbet. 

Psykologer sier at dette presset er verst på skolen, siden vennene er de viktigste, spesielt i ungdomsskolealder. Dette kan påvirke både selvbilde og læringen i negativ retning.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Snakk med andre 

Det er fornuftig at foreldrene diskuterer slike forhold med barna sine. Motepress bør også være tema på foreldremøter på lik linje med lekser, innetider og lommepenger. Gjennom å diskutere slike dilemmaer åpent kan det føre til større bevissthet og mer sunne holdninger. 

Professor i pedagogisk psykologi Sigrun Ertesvåg, barnepsykolog Magne Raundalen, og barnepsykolog Willy-Tore Mørch har disse rådene: 

  • Snakk med andre foreldre. Vær bevisst på at det er et viktig tema. 
  • Ta det gjerne opp på foreldremøter, hvor alle foreldrene, samt lærere er samlet. 
  • Målet er ikke å liste opp klær som er «forbudt», men å diskutere hvor grensene bør gå. 
  • Snakk med barna. Lytt til dem og finn ut hvordan de selv opplever det. 
  • Skap gode holdninger. Fokuser på at man skal respektere hverandre, uavhengig av det ytre. 
  • Inngå avtaler om kjøp av klær til barna. Etter hvert bør barna bidra selv, enten gjennom lommepenger eller tjenester hjemme.