Andre filmer i serien: Hvorfor bør man snakke med barna om kjønnsorganene? | Barn er født med seksualitet | Hvilke signaler gir barn som utsettes for seksuelle overgrep? | Hvilke fysiske tegn kan bety at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep?

Å identifisere et barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep er krevende. Små barn er som regel ikke klar over at de blir utsatt for noe ulovlig, mens eldre barn kan ha blitt truet til å ikke si noe. Seksuelle overgrep er et alvorlig og vanskelig tema, som mange kvier seg for å ta tak i, men det absolutt verste du kan gjøre er ingenting.

Overgrepssaker kan drøftes anonymt

Hvis man ikke tør å ta opp mistanker om seksuelle overgrep selv, kan man få hjelp. Politiet og barnevernet har bred ekspertise på området, og overgrepssaker kan drøftes anonymt.

Snakk med barnet, og ikke gi deg!

Nøkkelen innen både forebygging og behandling ligger i å skape trygghet gjennom å snakke med barnet. Da vil man kunne avdekke om noe ulovlig har skjedd, og avverge eventuelle fremtidige overgrep.

Å få barnet i tale kan være vanskelig, men hvis du har en dårlig magefølelse er rådet fra forfatter, sexologisk rådgiver og MITT VALG-instruktør Margrete Wiede Aasland klinkende klart: Ikke gi deg. Fortsett å spørre, selv hvis barnet avviser deg. Grav og spør, uten å legge ord i munnen på barnet.

Videoserie om seksuelle overgrep mot barn

Aasland har bred erfaring med behandling og forebygging knyttet til seksuelle overgrep mot barn.

Videoen under er del av en serie der Aasland drøfter viktige spørsmål knyttet til temaet, deriblant faresignaler, barns medfødte seksualitet og hvordan man kan hjelpe.

Hva kan man spørre barnet om?

Aasland trekker frem noen enkle og ærlige spørsmål som gode å stille:

  • Er det noen som gjør noe mot deg som ingen andre gjør?
  • Jeg er bekymret for deg. Hvordan har du det egentlig
  • Du virker veldig lei deg. Har du det bra?

Vi #snakkerom seksuelle overgrep

Alvorlige temaer kan være vanskelige å snakke om. Å prate sammen og lytte til hverandre, er ikke desto mindre de viktigste verktøyene når man skal avdekke og forebygge seksuelle overgrep mot barn. Ta dere derfor tid til å snakke om temaet. Her er noen spørsmål dere kan ta utgangspunkt i:

  • Hva slags adferd kan være et tegn på at noen er utsatt for seksuelle overgrep?
  • Hvordan snakker man med barn man tror er blitt utsatt for overgrep?
  • Hvordan snakker man med barn man vet er blitt utsatt for overgrep
  • Når og hvor er det lov å være naken?
  • Når er det lov for barn å utforske egen og andres seksualitet?

Kroppen min og jeg

Forebygging av seksuelle overgrep er innlemmet som et tema i alle kursene til MITT VALG. I tillegg tilbyr vi et eget kurs om temaet kalt Kroppen min og jeg. For alle MITT VALG-kurs medfølger det tilgang til våre digitale programmer. Les mer om kursene her:

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre