MITT VALG er et Lions Quest-program som brukes i hele verden, men det er oversatt og tilpasset norske forhold. Når ansatte i barnehager og skoler eller frivillige i idretten har vært på MITT VALG-kurs, får de tilgang på våre digitale programmer. Programmene inneholder repetisjon av det faglige innholdet på kurset, samt økter som kan tas i bruk allerede dagen etter kurset er gjennomført. Alle øktene er bygget opp slik at det foregår sosial og emosjonell læring.

Målet med MITT VALG-øktene er at barn og unge:  

  • Bygger relasjoner og vennskap
  • Etablerer gode levevaner
  • Forebygger rusmisbruk
  • Håndterer tanker og følelser
  • Setter grenser for selg selv g respekterer andres grenser
  • Utvikler god psykisk helse
  • Øker kunnskapen om vold og seksuelle overgrep

Les mer om kursene våre: Barnehage | Skole | Idrett

Slik jobber Tveita skole med MITT VALG

Tveita skole i Oslo gjennomførte MITT VALG-kurs i august 2020. Tidligere i år dro vår filmfotograf Emil på besøk hos 4. trinn, for å være med på en MITT VALG-økt om vennskap. Han ble svært imponert over samholdet i klassen, og hvor oppmerksomme elevene var på å inkludere alle. Se filmen i toppen av artikkeln, så får også du et lite innblikk i hvordan det foregår.

Er du interessert i MITT VALG-kurs på din skole? Ta gjerne kontakt med oss