Tre jenter er sammen og ler.

Det er alle enige om. Men hvordan får vi til det?

Svaret, eller i alle fall en viktig del av det, mener vi er forebyggende arbeid. Planmessig jobbing med holdningsskapende aktiviteter gjennom skoletiden. Den dagen utfordringen er der, skal den riktige reaksjonen og det gode valget komme nesten av seg selv. 

Men er det virkelig slik? Det vil alltid være vanskelig å dokumentere effekten av forebyggende arbeid. Hva hadde skjedd eller ikke skjedd, dersom det ikke hadde vært drevet forebyggende opplæring fra barnehagen og opp igjennom skoleløpet? 

Vi som jobber med MITT VALG er overbevist om at det å jobbe med holdningsskapende aktiviteter over tid gjør barn og unge bedre rustet til å gjøre gode valg når de før eller senere kommer opp i situasjoner som krever en utviklet dømmekraft.

Vi har blant annet tro på at et godt forebyggende arbeid fokuserer på:

  • Langsiktig tenkning 
  • Systematisk satsning 
  • Utvikling av læringsmiljøet 
  • Personlig ansvar 
  • Foreldremedvirkning 
  • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse 

Måten forebyggende arbeid drives på har endret seg de siste årene. Tidligere var man gjerne opptatt av fakta og skremsler. I dag legges det vekt på å ta ansvar, bygge selvfølelse, skape et godt miljø og utvikle sosiale ferdigheter. 

Ingen metode eller eget opplegg i seg selv er nok i for å utvikle alle disse elementene. En kombinasjon av strategier er nødvendig. Ikke minst er barn og unges familie viktig. 

Det MITT VALG kan tilby er et bredt spekter av aktiviteter, leker og leksjoner som barnehageansatte og skoleansatte kan bruke i det langsiktige og systematiske arbeidet med det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Barnehagen og skolen er viktige arenaer for barn og unges utvikling på alle områder.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg