Jente rekker opp hånda i klassen

Vi har forskjellige holdninger og verdier, som er med på å bestemme hvor grensene skal gå. Noen mener at 10-åringen skal være inne senest kl. 19.00, andre synes kl. 21.00 er greit. Slik er det også med lommepenger, plikter hjemme, klær, kosthold, banning, lekser, TV, internett og så videre.

Snakk med andre

Skoler og organisasjoner som jobber med barn og unge opplever stadig at grensesetting er et område som foreldre har stort behov for å diskutere. Det er fornuftig å snakke med andre foreldre for å forsøke å avklare en del felles dilemmaer, og bli enige om hva som gjelder i nærmiljøet. Skolens FAU, rektor, klassestyrer eller kontaktlærer kan være andre gode kontakter. Kanskje det kan være en tanke å arrangere et foreldremøte der grensesetting diskuteres.

Unge trenger grenser

Husk – selv om det er vanskelig, trenger de yngste grenser. Hvis det ikke settes grenser kan det oppfattes som at de voksne er likegyldige, og ikke bryr seg. Det har med omsorg å gjøre. Men naturligvis vil både barn og unge ofte prøve ut de grensene som er satt, og provosere sine foresatte. Det er en del av den naturlige prosessen med å bli selvstendig. Derfor er det viktig å ha tenkt gjennom slike situasjoner på forhånd. 

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Rett på oppførselen, ikke på personen

Når barn og unge ikke oppfører seg helt etter våre ønsker og forventninger, er det viktig å ha en positiv grunnholdning og huske på at dette er en del av utviklingen mot det å bli et selvstendig menneske. Gi konstruktive tilbakemeldinger på hva barnet ditt gjør, ikke på hva det er. Da vil ikke barnets følelse av egenverd svekkes, selv om dere er uenige om oppførselen.

Ta barna med på råd

La barna være med på å bestemme hvilke regler og grenser som skal gjelde. Det gir dem en opplevelse av å bli tatt på alvor, og de føler større ansvar for noe de selv har vært med på. Samtidig må det være helt klart at enkelte regler og grenser ikke lar seg forhandle om. Her er det du som bestemmer, uten at du trenger å gi mange begrunnelser. 

Regler og grenser bør være slik at de gjør barna ansvarlige for sine egne handlinger. Enkelte regler og grenser må kunne endres etter hvert som barnet blir eldre og kan påta seg mer ansvar. 

Brutte regler og grenser bør få konsekvenser, som barnet er kjent med på forhånd.