Glade ungdommer

Sommeren kan by på noen utfordringer for deg som har store barn. Skoleferie med nye opplevelser og bekjentskaper gjør sommeren til en trivelig tid for unge mennesker som er underveis til å finne sin plass i verden. Men også til en tid der behovet for klare grenser kan være litt ekstra tydelig.

Unge trenger grenser 

Selv om grensesetting kan høres negativt, er det faktisk slik at de fleste unge ønsker å ha klare grenser for hva som er tillatt og hva som ikke er det. Hvis det ikke settes grenser kan det oppfattes som at de voksne er likegyldige, og ikke bryr seg. Det har med omsorg å gjøre. Men naturligvis vil både barn og unge ofte prøve ut de grensene som er satt, og provosere sine foresatte. Det er en del av den naturlige prosessen med å bli selvstendig. Derfor er det viktig å ha tenkt igjennom på forhånd situasjoner der det kan være nødvendig å sette grenser.

Snakk sammen 

Det er viktig at de unge selv er med på å diskutere hvilke regler og grenser som skal gjelde, og hvilke konsekvenser brudd på reglene skal få. Prøv som en positiv grunnholdning å gi tilbakemelding på hva ditt unge familiemedlem gjør, og ikke hva det er. 

  • La den unge være med på å bestemme regler og grenser ved «forhandlinger». 
  • Det må være klart at enkelte regler og grenser ikke lar seg forhandle om. Her er det du som bestemmer, uten at du behøver å gi mange begrunnelser. 
  • Regler og grenser bør være slik at den unge blir ansvarlig for egne handlinger. 
  • Brutte regler eller grenser bør få konsekvenser.

Vær tydelig! 

Når det gjelder tobakk, alkohol og andre rusmidler er det viktig at du setter klare grenser. Fortell hva du aksepterer og ikke aksepterer. Det er først og fremst ditt ansvar å motivere ditt unge familiemedlem til ikke å røyke eller drikke før en ansvarlig alder er nådd. 

Studier viser at det er en sammenheng mellom unge menneskers debutalder for å drikke alkohol og det alkoholkonsumet de senere får. Jo lenger du utsetter ditt barns alkoholdebut, jo større sjanse er det for at det får fornuftige drikkevaner med et moderat alkoholkonsum. 

Grensene du setter kan også hjelpe den unge til å motstå gruppepress. Det kan være lettere å si nei når en vet at foreldrene blir skuffet og sinte. Din holdning er viktig når det gjelder barnas forhold til skadelige stoffer.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Gi ros og anerkjennelse 

For at et ungt menneske skal utvikle god selvtillit og pågangsmot er det viktig at det opplever en følelse av egenverdi og kompetanse. Da vil det utvikle en realistisk selvtillit. Selv om det kanskje er litt selvfølgelig kan det være nyttig med noen påminnelser: 

  • La aldri barnet ditt tvile på at du er glad i det, selv om du er sint. Det er viktig å skille sak og person. 
  • Irettesett den unge når dere er for dere selv. Barn og unge føler ofte krenkelse og ydmykelse når de får skjenn mens andre hører på. 
  • La det bli balanse mellom negative kommentarer og positive, rosende eller anerkjennende kommentarer.

Rett på oppførselen, ikke på personen

Når barn og unge ikke oppfører seg helt etter våre ønsker og forventninger, er det viktig å ha en positiv grunnholdning og huske på at dette er en del av utviklingen mot det å bli et selvstendig menneske. Gi konstruktive tilbakemeldinger på hva barnet ditt gjør, ikke på hva det er. Da vil ikke barnets følelse av egenverd svekkes, selv om dere er uenige om oppførselen.